Vesistöt ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun valtakunnalliset suuntaviivat määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa.

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015.

Merenhoidossa tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.

Alueelliset ELY-keskukset seuraavat vesialueiden levätilannetta. Kaakkois-Suomen levätilanteesta tiedotetaan valtakunnallisesti Järviwikissä:

Järviwiki