Arkeologisen kulttuuriperinnön hoito

Kotkan Kyminlinnan linnoitusalueen kasvillisuutta on hoidettu kesäisin myös lampaiden, nautojen ja hevosten voimin.
Kotkan Kyminlinnan linnoitusalueen kasvillisuutta on hoidettu kesäisin myös lampaiden, nautojen ja hevosten voimin.

Arkeologisen kulttuuriperinnön hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännösten tai muiden arkeologisten kohteiden ja niiden ympäristöjen hoitoa. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu ja esille tuominen kulttuurimaisemassa omana historiallisena aikakerrostumanaan.

Työ vaatii kohteiden kunnossapitoa sekä tällaisten alueiden käytön suunnittelua ja sen organisointia. Hoidettuina ja opastettuina arkeologiset kohteet tuovat ympäristöömme viihtyvyyttä ja ajallista syvyyttä.

Kymenlaakson arkeologisen kulttuuriperinnön hoitokohteet ovat olleet perinteisesti historiallisen ajan linnoituslaitteita kuten Kouvolan Värälän alue sekä Kotkan Kyminlinna. Arkeologisten kohteiden maisemanhoitoa ohjaa, neuvoo ja valvoo Museovirasto yhdessä alueellisten museoiden kanssa.

Muinaisjäännösten hoito kuuluu lain mukaan Museovirastolle, mutta Museovirasto voi erillisestä hakemuksesta luovuttaa kohteen hoidon myös toiselle taholle kuten kotiseutuyhdistykselle tai maanomistajalle. Museovirastolta voi hakea myös avustusta muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden hoitoon.

Museovirasto: Arkeologisen kuluttuuriperinnön hoito.

Museovirasto: Muinaisjäännösten hoitoavustukset.