Saaristotoimikunta

Saaristolain (laki saariston kehityksen edistämisestä) mukaan kunnassa saaristoasioita hoitavan toimielimen tehtävänä on tehdä saariston kehittämistä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja lain piiriin kuuluvista asioita.

Kotkan kaupunginhallitus on nimennyt erillisen saaristotoimikunnan hoitamaan laissa määriteltyä tehtävää. Saaristotoimikunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa.

Saaristotoimikunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Seitsemän jäsenistä on Kotkasta ja kaksi Pyhtäältä. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen määräämä henkilö.

Saaristotoimikunta pitää kokouksia tarpeen mukaan.

Saaristotoimikunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Saila Piipari-Huovila
varalla Veli-Matti Piipari

Varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen
varalla Merja Iharvaara

Jäsen Matti Sulin
varalla Risto Piipari

Jäsen Timo Elo
varalla Juha Elo

Jäsen Pentti Välipakka
varalla Asmo Huttunen

Jäsen Raimo Hynninen
varalla Anssi Nissilä

Jäsen Jan Sundell
varalla Seppo Kujala

JÄSENET PYHTÄÄ

Jäsen Osmo Kallio
varalla Kirsi Tuomala

Jäsen Teija Metsäranta
varalla Kari Kajander