Saaristotoimikunta

Saaristolain (laki saariston kehityksen edistämisestä) mukaan kunnassa saaristoasioita hoitavan toimielimen tehtävänä on tehdä saariston kehittämistä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja lain piiriin kuuluvista asioita.

Kotkan kaupunginhallitus on nimennyt erillisen saaristotoimikunnan hoitamaan laissa määriteltyä tehtävää. Saaristotoimikunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa.

Saaristotoimikunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdeksän jäsenistä on Kotkasta ja kaksi Pyhtäältä. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen määräämä henkilö.

Saaristotoimikunta pitää kokouksia tarpeen mukaan.

Saaristotoimikunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Maria Luotio
varalla Petri Luotio

Jäsen Sirpa Ollikainen
varalla Jan Eerola

Jäsen Kirsi Hovikorpi
varalla Seppo Rintamo

Jäsen Saku Sorsa
varalla Kari Luukkanen

Jäsen Ismo Räty
varalla Kai Savolainen

Jäsen Allan Jaakkola
varalla Antero Lehtola

Jäsen Seppo Häkkinen
varalla Olli-Pekka Brunila

Jäsen Matti Manninen
varalla Seppo Kujala

Jäsen Marko Koskikero
varalla Terttu Elo

JÄSENET PYHTÄÄ

Jäsen Jesse Rasi
varalla Jouko Pöyhönen

Jäsen Teija Metsäranta
varalla Jaana Anttila