Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Työyksiköihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, joiden tehtävänä on oman työnsä ohella edistää ympäristön kannalta fiksua toimintaa, ympäristöä säästävien toimintatapojen juurtumista, ympäristövastuullisuutta ja -tietoisuutta ja opastaa ja motivoida myös omia työkavereita ympäristötyöhän. Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää myös luontoa ja rahaa. Kotkan kaupungilla on tällä hetkellä noin 110 vapaaehtoista, koulutettua ekotukihenkilöä.

Vuonna 2018 ekotukitoiminnassa käynnistettiin uusi toimintamalli, ekokiinteistökierrokset. Haluttiin selvittää, miltä Kotkan kaupungin työyksiköiden ekoarki ja ympäristöasenteet näyttävät, mitkä ovat pahimpia kompastuskiviä, missä on onnistuttu ja mitkä asiat kaipaavat eniten kohennusta. Samalla työyksiköitä aktivoitiin toimimaan entistä ekotehokkaammin ja energiaviisaasti. Vuonna 2018 Kymen Vesi Oy:n, Kymenlaakson Jäte Oy:n, Kymenlaakson energianeuvonnan, Luontokoulu Hailin, kaupungin puhtauspalvelujen ja ympäristöpalvelujen edustajat vierailivat 10:ssä Kotkan kaupungin työyksikössä. Vuonna 2019 vierailukohteita oli 4.

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.