Musiikkiluokka

Musiikkiluokille oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella koko perusopetuksen ajaksi. Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin yleensä peruskoulussa.

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Kotkassa musiikkiluokkia on Rauhalan koulussa (3. – 6.luokat), Karhulan koulussa (7. – 9. luokat) ja Kotkansaaren koulussa (3. – 9. luokat).

Musiikkiluokalle  hakeminen

Musiikkiluokalle voi hakea 2. luokan keväällä, ja opiskelu musiikkiluokalla alkaa 3. luokan alussa. Musiikkiluokalle voi hakea kuka tahansa Kotkassa yleisopetuksessa opiskeleva oppilas. Jos oppilas musiikinopiskelun perusteella otettaan muuhun kuin asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluunsa, ei hänellä ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakuaika on alkukeväällä, ja hakumenettelystä tiedotetaan oppilaiden huoltajille koulujen kautta.

Musiikkiluokalle pyrkivät oppilaat suorittavat testin, jonka avulla pyritään kartoittamaan, onko oppilaalla riittävästi rytmistä ja melodista lahjakkuutta musiikkiluokalla opiskelua varten. Testin melodiaosa tapahtuu laulamalla oppilaan itsensä valitsema laulu sekä laulamalla säveltapailutehtäviä opettajan ohjeen mukaisesti. Testin rytmiosa tapahtuu taputtamalla opettajan mallin mukaan erilaisia rytmiaiheita.

Oppilas, joka osaa soittaa jotakin soitinta, voi antaa vapaaehtoisen soittonäytteen soittamalla lyhyen kappaleen. Oppilaan tulee käyttää omaa soitintaan. Soittonäytteen antaminen ei välttämättä takaa musiikkiluokalle pääsyä.

Rauhalan koulu – Musiikkiluokka

Kotkansaaren koulu – Musiikkiluokka