Kaupunginarkisto

Kaupunginarkiston tehtävänä on vastaanottaa vastuualueiden pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat, huolehtia asiakirjojen alkuperäisyyden, eheyden, käytettävyyden ja todistusvoimaisuuden säilyttämisestä pitämällä arkistot asianmukaisesti järjestettynä ja luetteloituna.

Arkiston toiminnan selkeät painopistealueet ovat: varsinainen keskusarkistonhoito, vastuualueiden arkistotoimenhoidon valvominen ja opastaminen, kotiseutuarkiston ylläpito, tietopalvelu sekä uutena arkistoon tallennetun aineiston digitoiminen.

Arkistotoimen järjestämisestä Kotkan kaupungissa määrätään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeessa.

Tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje