Lastenhoidon tuet

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Tukea voi saada perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa eikä hänestä makseta palveluseteliä yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.  Osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista.

Kelan lomakkeisiin tarvitaan kaupungin hyväksyntä. Hyväksynnän saa perhepäivähoidon ohjaajalta.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea, kun alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tuen maksaa Kela ja sen rahoittaa Kotkan kaupunki. Kotihoidon tukea voi hakea, kun lasta hoidetaan kotona. Lapsen hoitaja voi olla

  • isä
  • äiti
  • muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö
  • palkattu hoitaja

Tukea saa myös muista alle kouluikäisistä sisaruksista. Kotihoidon tuki päättyy, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai hänestä maksetaan palveluseteliä yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Lisätietoa lapsiperheiden etuuksista löytyy Kelan sivuilta.