Elinvoimavaliokunta

Elinvoimavaliokunnan erityisenä tehtävänä on koordinoida laajoja toimielinrajat ylittäviä asioita. Elinvoimavaliokunta keskustelee valiokunnalle tuoduista asioista sekä antaa niistä lausuntoja sekä tukee lautakunnille ja kaupunginhallitukselle tehtävää valmistelutyötä.

Elinvoimavaliokunta seuraa erityisesti kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseen, matkailupalveluihin ja kaupunkimarkkinointiin, työllisyyteen, koulutustason vahvistamiseen ja elinkeinopolitiikkaan, hyvinvoinnin kehittymiseen, kaupunki- ja elinkeinostrategiaan sekä yhteistyöverkostoihin liittyviä asioita. Valiokunta huolehtii yhteyksistä elinkeinoelämään, seuraa yritysten nykytilannetta ja kehitysnäkymiä sekä tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin ja tekee niiden pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi.

Valiokunta seuraa yleistä taloudellista kehitystä ja sen vaikutuksia paikallistalouteen sekä tulevaisuuteen suuntautuvia kehityssuuntauksia ja arvioi niiden paikallista vaikutusta.
Elinvoimavaliokunta käsittelee ympäristö-, ilmasto- ja kestävään kehitykseen liittyviä strategisia asioita.
Elinvoimavaliokunta tekee aloitteita kaupungin muille toimielimille elinvoimaa edistäviin toimiin koko kaupungin toimialan laajuisesti.

ELINVOIMAVALIOKUNNAN ESITYSLISTAT

ELINVOIMAVALIOKUNNAN PÖYTÄKIRJAT