Ilmanlaatu

Kartasta voit seurata Kotkan mittausasemien tuloksia haluamallasi ajanjaksolla. Valitse seurattava yhdiste kartan oikeasta sarakkeesta. Saat tarkemmat tiedot yhdisteestä esille, kun klikkaat mittauspaikan pyöreän mallista kuvaketta tai kirjoitat mittauspaikan nimen hakulaatikkoon. Mikäli mittauspaikan kuvaketta ei näy, kyseistä yhdistettä ei Kotkassa mitata.

Kartta lähialueella sijaitsevista ilmanlaadun mittauspaikoista. Lähde: Ilmatieteen laitos.

Hajurikkiyhdisteet (TRS=Total Reduced Sulphur)

Kotkamills Oy:n ja Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaan toiminnasta aiheutuvaa hajua seurataan Enwin Oy:n toimittaman reaaliaikaisen Enwin TOM-TRS -hajunhallintajärjestelmän avulla. Järjestelmä mallintaa jatkuvasti hajurikkipäästöjen leviämistä ympäristöön TRS-pitoisuutena (TRS µg/m3). Leviämismallinnus perustuu tehtaiden reaaliaikaisiin ja mitattuihin TRS-päästöihin, 3D-maasto- ja rakennusdataan sekä Kotkan reaaliaikaiseen säädataan (tuulen suunta ja nopeus sekä ilmanpaine ja lämpötila).
Voit tutustua Kotkan pääkirjaston, Metsäkulman ja Rauhalan virtuaalisten TRS-mittausasemien TRS-tuntipitoisuuksiin valitsemalla haluamasi aseman kartalta  punaisen merkin kohdalta.

Ilmanlaadun tarkkailu

Etelä-Kymenlaakson ilmanlaadun yhteistarkkailu päättyi 31.12.2020. Kotkan kaupunki toteuttaa nyt omaa tarkkailuaan ja alueen suurimmat ilmaa kuormittavat teollisuuslaitokset omaa, teollisuuden yhteistarkkailua.

Kotkan kaupungin ympäristöpalveluiden yksikkö jatkaa ilmanlaaduntarkkailua vuoden 2021 alusta alkaen kolmen mittausaseman sijasta yhdellä, siirrettävällä mittausasemalla. Tällä hetkellä siirrettävä mittausasema sijaitsee Haminan satamassa, jossa mitataan jatkuvatoimisesti pienhiukkasten (PM2.5), hengitettävien hiukkasten (PM10), ja typen oksidien (NOx) pitoisuutta.

Teollisuuden yhteistarkkailua toteutetaan Enwin Oy:n toimesta Kotkan pääkirjaston katolla (jatkuvatoiminen PM2.5:n ja PM10:n mittaus sekä virtuaalinen, reaaliaikaisella leviämismallinnuksella arvioitu TRS eli hajurikkiyhdisteet) sekä Metsäkulman ja Rauhalan virtuaalisilla TRS-mittausasemilla. Teollisuuden yhteistarkkailu perustuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätökseen (KASELY/8/07.03/2010 29.4.2020) ja se kattaa vuodet 2021-2025.

Kotkassa on ilmansuojelun kannalta useita erilaisia päästölähteitä; energian- ja lämmöntuotantolaitoksia, sellu- ja paperitehtaita, lasikuitu- ja valimoteollisuutta. Myös satamat ovat laivaliikenteen osalta huomattavia epäpuhtauksien päästölähteitä. Näiden lisäksi liikenteen suorat ja epäsuorat päästöt ovat vilkkaammin liikennöidyillä taajama-alueilla merkittäviä ilmanlaatua määrittäviä tekijöitä. Myös puun pienpolttoa pidetään nykyisin huomattavana ilmanlaatuun vaikuttavana tekijänä erityisesti taajaan rakennetuilla pientaloalueilla.

Katso tästä, miten hiukkaspitoisuuksien (PM10) viikko- ja kuukausikeskiarvot ovat viime vuosina kehittyneet Kotkan Rauhalan mittausasemalla. Palvelun on tehnyt Zero Gravity Oy osana Cursor Oy:n koordinoimaa hanketta: https://kotka-dashboard.zerogravity.fi