Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perusta emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kotkan opisto tarjoaa taiteen perusopetusta seuraavilla taiteen aloilla: kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Oppilas voi halutessaan suorittaa yleisen oppimäärän opinnot 500 t.
Opetussuunnitelma