Tupakkalain mukainen valvonta

Tupakkalaki

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kunnan tulee valvoa suunnitelmallisesti tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista. Myyntipaikoissa valvonta koskee myös  myynnin omavalvontaa sekä markkinointi- ja esilläpitokieltoja. Myös ravitsemisliikkeiden tupakointitiloja valvotaan säännöllisesti. 

Muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan yhteydessä valvotaan myös yleisiä tupakointikieltoja joiden mukaan tupakointi ei ole sallittua esimerkiksi oppilaitoksissa.

Tupakkavalvonnan kansallisena keskusviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tupakkalaki

Valvira/tupakka