Syrjäytymisen ehkäisyyn ja yleishyödyllisille yhdistyksille kiinteistöveron kattamiseen myönnettävät avustukset

Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys.

Syrjäytymisen ehkäisy on hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä kuntalaisen arjessa. Avustuksella voidaan esim. tukea harrastustoimintaa. Yleishyödyllisille yhdistyksille avustusta voidaan myöntää kiinteistöveron kattamiseen.

Jos avustusta haetaan yhdistykselle, on Suomi.fi-kirjautumisen jälkeen tehtävä käyttöoikeuksien laajennus, jotta avustushakemuksia voi tehdä yhdistyksen/järjestön edustajana. Oikeuksien laajennus tehdään vain yhden kerran, jonka jälkeen se on käytössä automaattisesti aina kirjautumisen jälkeen.

Avustushakemukseen on liitettävä:

  • yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle 2024
  • vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
  • säännöt (jos uusi hakija tai säännöt muuttuneet)
  • veroviraston asiakirjat määrätystä kiinteistöverosta (avustus kiinteistöveron kattamiseen)
  • tiedot yhteisön muulta taholta (valtio, kunta, seurakunta, säätiö, sponsorituki) viimeisen
    kolmen vuoden aikana saamat avustukset

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien (KH 8.3.2021 § 52) jäämistövarojen myöntämisen periaatteiden mukaisesti.

1. Avustuksen avulla pyritään ehkäisemään kotkalaisten syrjäytymistä.
2. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys.
3. Avustuksen käyttö on kohdennettava Kotkassa kirjoilla olevalle henkilölle/henkilöille/henkilöryhmälle.
4. Hakemuksessa on selostettava, miten avustaminen edistää kotkalaisten syrjäytymisen ehkäisemistä. Avustuksella voidaan esim. tukea harrastustoimintaa, osallistua koulutuskustannuksiin, tukea terapiakustannusten omavastuuosuutta, osallistua harrastustilakustannuksiin yms.
5. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
6. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että tarkoitukseen on käytettävissä avustusvaroja.
7. Avustus voidaan harkinnan mukaan maksaa jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan.
8. Avustusta ei voida käyttää velkojen maksuun eikä sillä voida korvata sosiaalihuoltolain tarkoittamaa ehkäisevää toimeentulotukea tai täydentävää toimeentulotukea.
9. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Avustuksen myöntäjä voi myöntää vähäisen muutoksen käyttötarkoitukseen, jos se on välttämätöntä eikä muuta avustuksen myöntämisperustetta ole.
10. Soveltuvin osin on noudatettava kaupunginhallituksen hyväksymiä avustuksia koskevia yleisohjeita.
11. Erityisen painavasta perusteesta avustuksen myöntäjä voi poiketa yllä mainituista periaatteista, ei kuitenkaan avustuksen käyttötarkoituksesta syrjäytymisen ehkäisemiseen. Poikkeaminen yllä mainituista periaatteista on perusteltava.