Tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella kaupungin, maanomistajan tai haltijan hakemuksesta tonttijako. Tonttijako on virallinen suunnitelma siitä kuinka asemakaavan mukainen kortteli tullaan jakamaan tonteiksi.

Voimassa oleva tonttijako on siis edellytys sille, että tonttijaon mukainen tontti voidaan muodostaa rakentamiseen kelpaavaksi tontiksi esim. lohkomistoimituksessa.

Ns. ensimmäinen tonttijako on maksuton. Tämän jälkeiset samaa aluetta koskevat ns. tonttijaon muutokset ovat maksullisia toimenpiteitä.

Tonttijakoa ja tonttijaon muutosta haetaan alla olevan liitteen mukaisella hakemuksella. Samalla lomakkeella on mahdollista hakea tonttijaon jälkeistä kiinteistötoimitusta tonttien muodostamiseksi.

Tonttijaon laatimiselle on olemassa tietyt edellytykset, joiden tulee täyttyä.

Tonttijaon laatiminen kestään n. 2,5 kuukautta hakemuksesta.

Tonttijako/Toimitushakemus (sähköinen hakemus)

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

TONTTIJAKOHAKEMUS

KIINTEISTÖTOIMITUSHAKEMUS