Kaava 0220 Keltakallion teollisuusalueen laajennus, Ristinkallio

Ristinkallion kaupunginosassa sijaitsevalle Keltakallion alueelle on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavan (kaava nro 0220) tarkoituksena on mahdollistaa teollisuusalueen rakentaminen nykyisen Keltakallion teollisuusalueen ja Keltakalliontien pohjoispuolelle.

Keltakallion teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 23.3.2021.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.-17.4.2020

Luonnos 8.7.-14.8.2020,

Luonnoksen nähtävilläoloa jatkettu 31.8.2020 saakka

Asemakaavan yleisötilaisuus 26.8.2020, Karhulan kirjasto

Kaupunkirakennelautakunta 6.10.2020

Ehdotus 7.10.-13.11.2020

Kaupunkirakennelautakunta 1.12.2020

Tarkistettu Ehdotus 2.12.-8.1.2021

Kaupunginhallitus 18.1.2021

Kaupunginvaltuusto 1.2.2021

Kaava tullut voimaan 23.3.2021