Asiasanat: kaavoitus

 • 0321_Keltakallio II asemakaavan rajaus
  20.09.2023

  Keltakallion toisen vaiheen asemakaavaehdotus valmistui kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

  Keltakallion teollisuusalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavoitus Keltakallio II on edennyt ehdotusvaiheeseen. Valmistelun yhteydessä on laadittu perusteellinen selvityskokonaisuus, jossa selvitettiin alueen luontoarvot…

 • Karhulan puukoulun asemakaavan sijaintikuva

  Karhulan puukoulu (0123)

  Kaavan tavoitteena on tarkastella puukoulurakennuksen suojelutarvetta sekä arvioida alueen tulevaisuuden käyttöä. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida…

 • Karhulan uusi alakoulu
  20.03.2023

  Kaavoituskatsaus 2022 valmis ja tulevien vuosien kaavoitusohjelma hyväksytty

  Kotkan kaupunkirakennelautakunta on merkinnyt kaavoituskatsauksen 2022 tiedoksi ja hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2023—2024 ohjeellisesti noudatettavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee…

 • Kaikille avoin Kantasatama III -kaavan työpaja to 16.2.

  Järjestämme Kantasataman kaavoitukseen liittyvän kaikille avoimen työpajan torstaina 16.2.2023 klo 17 – 19  Merikeskus Vellamon opetustilassa Ahti ja Kaija. Tule…

 • Kuvassa esitetty Kantasatama III kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, Kantasatama III (0422)

  1. kaupunginosassa Kotkansaari, Kantasataman alueella on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0422) tavoitteena…

 • n asuinalueen asemakaavan aluerajaus

  Sunilan asuinalue (0819)

  Kaavan tavoitteena on arvioida alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemallisia arvoja, päivittää alueen suojelumääräyksiä, arvioida täydennysrakentamista suhteessa arvokkaaseen aluekokonaisuuteen sekä…

 • Kuvassa esitetty Mussalon sataman D-osan kaava-alueen sijainti.

  Mussalon satama D-osa (0221)

  20. kaupunginosaan Mussalo osalle kortteleita 5 ja 9 sekä osalle suojaviher- ja satama-alueita on laadittu asemakaavan muutosluonnos. Asemakaavamuutoksen (kaava nro…

 • Katariina, Vanha merivartioasema (0122)

  Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan asumisen ja liiketoiminnan mahdollistamista entisen merivartioaseman alueella, muinaismuistokohteen suojelumerkintöjä sekä luonto- ja virkistysarvoja. Asemakaava ja asemakaavan…

 • Kuvassa on Keltakallion akkuteollisuusalue
  23.03.2022

  Kaavoituksen painopisteenä on edesauttaa yrityselämän kehittämismahdollisuuksia

  Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kotkan kaupungin kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022-2023 kokouksessaan 15.3. Kaavoituksen painopisteenä on ollut ja on edelleen edesauttaa maankäytön…

 • Patricia Broas
  10.02.2022

  Kotkan kaavoituspäälliköksi Patricia Broas

  Kotkan kaavoituspäällikön virkaan on valittu arkkitehti Patricia Broas. Broas on aiemmin toiminut Kotkan kaavoitusarkkitehtina ja laatinut erityisesti kaupunkikeskustaan ja kaupunkikehityshankkeisiin…

 • Karhulan koulukeskuksen asemakaavan sijainti

  Karhulan koulukeskus (0421)

  Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Karhulan koulukeskuksen, kirjaston ja liikuntatilojen rakentaminen Karhulan keskustaan. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat…

 • Kaavan 0521 sijaintikuva

  Kotkansaari, Kotkankatu 10 (0521)

  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja liikerakennus tontilla. Kaavan yhteydessä tarkastellaan tontilla sijaitsevan liikerakennuksen suojelutilannetta. Tavoitteena on tontin rakentuminen ja…