Asiasanat: kaavoitus

 • Kaavan 0521 sijaintikuva

  Kotkansaari, Kotkankatu 10 (0521)

  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja liikerakennus tontilla. Kaavan yhteydessä tarkastellaan tontilla sijaitsevan liikerakennuksen suojelutilannetta. Tavoitteena on tontin rakentuminen ja…

 • Kuvassa esitetty Keskuskatu 43 kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, Keskuskatu 43 (0621)

  4. kaupunginosassa Kotkansaari korttelin 38 tonttia 7 koskien on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava…

 • 08.12.2021

  Yleisötilaisuus Keltakallio II -asemakaavan käynnistymisestä

  Kotkan kaupunki järjestää torstaina 16.12. klo 18-19 yleisötilaisuuden, jossa käsitellään Keltakallion kakkosvaiheen asemakaavan käynnistymistä. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Keltakallion teollisuusalueen…

 • Kulttuuritalo Kyminsuu
  26.10.2021

  Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keltakallion teollisuusalueen laajennuksesta

  Keltakallion teollisuusalueen laajennuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 2.11. klo 17-18.30. Paikkana on Kulttuuritalo Kyminsuu Karhulassa, osoite Eteläinen Karjalantie 3….

 • Jyrkilän talli
  30.06.2021

  Mussalontien varteen uutta liikerakentamista ja lisää liityntäpysäköintiä

  Mussalontien asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminta-alueen sekä liityntäpysäköinnin laajentaminen Mussalontien ja E18-moottoritien läheisyydessä. Kaavaluonnoksessa osoitetaan liike-…

 • Kuulutus, luonnos

  Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset Karhulan paloasema (kaava 0818) ja Kaukola pohjoinen (kaava 0720) 1. Karhulan paloaseman asemakaavan (0818) tavoitteena on…

 • Karhulan keskusta
  31.05.2021

  Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan – Karhulan kehittäminen etenee

  Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karhulan keskustan osayleiskaavan. Osayleiskaavan (Y25) suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen sisältäen kaupunginosista Karhulan sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Helilän. Suunnittelualue…

 • Kuulutus, luonnos

  Kotkan Sote-keskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava 0620 Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan muutosluonnos kaupunginosaan 8. Hovinsaari, kortteli 15, tontit 1, 2, 3,…

 • Ilmakuva Kotkansaarelta, kirkon ympäristöä
  18.03.2021

  Kotkan kaavoitusohjelma 2021-2022 hyväksyttiin

  Kotkan kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt kaupungin kaavoituskatsauksen 2020 ja kaavoitusohjelman vuosille 2021-2022. Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran…

 • Rauhala, Karhulan alakoulu (0121)

  33. kaupunginosassa Rauhala puistoa, urheilualuetta, autopaikkojen korttelialuetta ja katualueita koskien on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma….

 • Kaukola pohjoinen (0720)

  18. kaupunginosassa Kaukola on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos.  Asemakaavan (kaava nro 0720) tavoitteena on laajentaa Kaukolan asuinaluetta Kokoojatien pohjoispuolelle….

 • Kuvassa Karhulan ilmakuva
  25.01.2021

  Karhulan keskustan uudistamisen periaatteet selvillä

  Karhulan keskustan osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 2. helmikuuta. Kaavaehdotus osoittaa alueen kehittämisen mahdollisuudet ja antaa suuntaviivat…