Asiasanat: kaavoitus

 • Ilmakuva Kotkansaarelta, kirkon ympäristöä
  18.03.2021

  Kotkan kaavoitusohjelma 2021-2022 hyväksyttiin

  Kotkan kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt kaupungin kaavoituskatsauksen 2020 ja kaavoitusohjelman vuosille 2021-2022. Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran…

 • Rauhala, Karhulan alakoulu (0121)

  33. kaupunginosassa Rauhala puistoa, urheilualuetta, autopaikkojen korttelialuetta ja katualueita koskien on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma….

 • Kaukola, pohjoinen (0720)

  18. kaupunginosassa Kaukola on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0720) tavoitteena on laajentaa Kaukolan…

 • Kuvassa Karhulan ilmakuva
  25.01.2021

  Karhulan keskustan uudistamisen periaatteet selvillä

  Karhulan keskustan osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 2. helmikuuta. Kaavaehdotus osoittaa alueen kehittämisen mahdollisuudet ja antaa suuntaviivat…

 • Aluerajaus kaavamuutokselle

  Mussalontie (0820)

  Asemakaavamuutoksella tarkastellaan liityntäpysäköinnin ja liiketoiminta-alueen laajentamista Aittakorventien ja valtatie 7 väliselle alueelle Mussalontien varrella. Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse…

 • Kuvassa Karhulan paloaseman kaavan suunnittelualue

  Karhulan paloasema (0818)

  Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella tarkastellaan Karhulan paloaseman sijoittumista sekä alueen liikerakentamisen olosuhteita. Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla….

 • Kuvassa esitetty Kotkan Sote-keskuksen kaava-alueen sijainti.

  Hovinsaari, Sote-keskus (0620)

  Kotkan Sote-keskuksen asemakaavan muutos Hovinsaaren kaupunginosassa on laitettu vireille. Kaavan tavoitteena on sijoittaa Kotkan Sote-keskus Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen Paatelantien etelänpuoleiselle…

 • Kuulutus, luonnos

  Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos Heinsuolla, kaava 0120 Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos 19. kaupunginosa Heinsuo, osoite Heinsuontie….

 • Kotkansaari, Teboilin kortteli (0320)

  Kotkansaaren Teboilin korttelille on laadittu asemakaavan muutos. Asemakaavan (kaava nro 0320) tavoitteena on mahdollistaa monimuotoista asumista ja liiketoimintaa tarjoavan korttelin…

 • Katariinan asuinalue (0420)

  Asemakaavamuutoksella tarkastellaan Katariinan asuinalueen suojeluarvoja sekä päivitetään asemakaava vastaamaan Valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille (RKY) asetettuja tavoitteita. Asemakaavatyön yhteydessä päivitetään alueen…

 • Jylppy, Jylpyntie 38 (0520)

  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa alueelle biokaasun tankkausasema. Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan…

 • Ristinkallio, Keltakallion teollisuusalueen laajennus (0220)

  Ristinkallion kaupunginosassa sijaitsevalle Keltakallion alueelle on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavan (kaava nro 0220) tarkoituksena on mahdollistaa teollisuusalueen rakentaminen…