Asiasanat: kaavoitus

 • Ristinkallio, Keltakallion teollisuusalueen laajennus (0220)

  Ristinkallion kaupunginosassa, Keltakallion alueella, on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0220) tarkoituksena on laatia…

 • Heinsuo, Heinsuontie (0120)

  Heinsuon kaupunginosassa, Heinsuontiellä, on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0120) tavoitteena on laajentaa asemakaavan…

 • Kuvassa esitetty Kyminlinnan kaava-alueen sijainti.

  Kyminlinna (1019)

  Kyminlinnan ja Koivulan kaupunginosissa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnittelualue käsittää Kyminlinnan historiallisen…

 • Kuvassa on Reitsaaren kaava-alue

  Suulisniemi, Reitsaari (0719)

  Asemakaavan kumoamisen tavoitteena on poistaa vanhentunut asemakaava, jota ei ole toteutettu. Asiakirjat ja liitteet Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos…

 • Kuvassa esitetty Raakunkujan kaava-alueen sijainti.

  Kalliokoski, Raakunkuja 1 (0919)

  Kalliokosken kaupunginosassa, osoitteessa Raakunkuja 1-3, on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0919) tavoitteena…

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston leikkipaikan bussi matkustajineen.

  Kestävän liikkumisen Kotka

  Kotkan kaupunkistrategiassa Kotka 2025 linjattiin, että Kotkan kaupungin yksi strateginen kärki on upean elinympäristön Kotka. Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa…

 • 07.11.2019

  Kotka kriittinen maakuntakaavaehdotuksen rataratkaisusta

  Maakuntaliitto on pyytänyt viranomaisilta lausuntoja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 sisältää kaikki maankäyttömuodot ja kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Kotkan…

 • Kohdekuvia kaavasta 0419

  Kotkansaaren rakennus­suojelukaavat (0419)

  Kotkansaaren rakennussuojelukaavan tavoitteena on kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen suojelu kohteissa: Kotkan Lyseo Arcus ja Globus, Konserttitalo, Suomen Pankki, Kotkan vanha…

 • Kuvassa Karhulan ilmakuva

  Karhulan keskustan osayleiskaava (Y25)

  Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä…

 • Kuulutus: vireilletulo, osallistumis- ja arviointi­suunnitelma sekä luonnos

  Kalervonkatu 10, asemakaavan muutos, vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen nähtävilläolo, kaava nro 0519 Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille…

 • Kuvassa esitetty Ruukinkadun kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, Ruukinkatu 6 ja 12 (0618)

  1. kaupunginosassa Kotkansaari, osoitteessa Ruukinkatu 6 ja 12, on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava…

 • Kuvassa esitetty sisääntulotien kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, sisääntulotie (0718)

  Kotkansaaren sisääntulotielle on laadittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan (kaava nro 0718) tavoitteena on mahdollistaa uuden sisääntulotien rakentaminen Kotkansaarelle….