Ympäristöluvan varainen toiminta

Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviranomainen (Etelä-Suomen AVI). Kotkan ympäristölautakunta toimii Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojeluviranomaisena. Osa toiminnoista on siirtynyt kevyempään rekisteröintimenettelyyn.

Ympäristöluvan hakemiseen sekä rekisteröintimenettelyyn liittyvät lomakkeet ja yleistä tietoa ympäristöluvan hakemista löytyy oheisesta linkistä.

Ympäristö.fi/Luvat ja ilmoitukset