Asiasanat: ympäristö

 • Meren rantaa
  08.06.2020

  Itämeripäivä tavoittelee ennätystä – tarjolla neljännesmiljoona kala-ateriaa

  John Nurmisen Säätiön lanseeraama, aina elokuun viimeisenä torstaina vietettävä Itämeripäivä juhlistaa Itämeren rikasta kulttuuriperintöä ja luontoa. Mukana on jo yli…

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä…

 • Maa-ainesten otto

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa.  Jos maa-ainesta…

 • Katujen kunnossapito

  Kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta huolehtii Infran ylläpito. Lumen vastaanotto Hietasessa lumen vastaanotosta peritään 15,00 €:n (alv 0…

 • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  Hakemus_kiinteiston_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (pdf) Hakemus_kiinteistön_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (rtf)) Selvitys_Kiinteiston_jatevesijarjestelmasta (rtf)

 • Jätehuolto

  Ympäristönsuojelun palveluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kotkan kunnassa asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Sen…

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

  Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa…

 • Ympäristöilmoitus / meluilmoitus

  Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus tehdään…

 • Aumausilmoitus

  Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan…