Asiasanat: ympäristö

 • Kotka-Kouvola -paikallisjuna
  15.01.2021

  Kymenlaakson junapilotti maakunnan paras ympäristöteko vuonna 2020

  Kymenlaakson vuoden 2020 parhaaksi ympäristöteoksi on valittu Kymenlaakson junapilotti. Junapilotin myötä on lisätty ja parannettu merkittävästi Kotka-Kouvola -junavuorojen asiakaslähtöisyyttä, otettu…

 • Luonnonsuojelu

  Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Maanomistaja voi suojella omistamaansa maa-aluetta hakemalla rauhoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskukselta voi myös hakea…

 • Ympäristöluvan varainen toiminta

  Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen…

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston kesäkukkia
  21.10.2020

  Kotkalle eniten kiitosta keskustan puistoista ja juomaveden laadusta – tulokset paranivat kaikissa toiminnoissa

  Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä “Yhdyskuntatekniset palvelut 2020” -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. 19 kunnan kanssa tutkimuksessa mukana ollut…

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan…

 • Säteilytilanteessa toimiminen

  Ohjeita kuntalaisille sekä alkutuottajille Säteilyvaaratilanteessa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristöonnettomuuksissa. Jos tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä kuntalaisille yleisellä vaaramerkillä….

 • Orava Tervaleppälehdossa
  05.10.2020

  Suunta hyvään ympäristöön vahvistuu

  YLE julkaisi syyskuun alussa selvityksensä Suomen vihreimmästä kunnasta. Maamme vihreintä kuntaa haettiin viiden kriteerin kautta. Kriteereinä käytettiin kasvisperäisten maidon ja…

 • Meren rantaa
  08.06.2020

  Itämeripäivä tavoittelee ennätystä – tarjolla neljännesmiljoona kala-ateriaa

  John Nurmisen Säätiön lanseeraama, aina elokuun viimeisenä torstaina vietettävä Itämeripäivä juhlistaa Itämeren rikasta kulttuuriperintöä ja luontoa. Mukana on jo yli…

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä…

 • Maa-ainesten otto

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta…

 • Katujen kunnossapito

  Kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta huolehtii Infran ylläpito. Lumen vastaanotto Hietasessa lumen vastaanotosta peritään 15,00 €:n (alv 0…

 • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  Hakemus_kiinteiston_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (pdf) Hakemus_kiinteistön_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (rtf)) Selvitys_Kiinteiston_jatevesijarjestelmasta (rtf)