Kotkan kaupungin henkilöstön kestävän liikkumisen suunnitelma

Kotkan kaupungin henkilöstön kestävän liikkumisen suunnitelman taustalla ovat mm. Kestävän liikkumisen Kotka –ohjelma ja Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelma 2021 – 2030. Kotkan kaupunki haluaa työantajana huomioida ja toimia näiden ohjelmien mukaisesti edistäen kestäviä ja ilmastomyönteistä valintoja. Työntekijöitä kannustetaan suosimaan työmatkaliikenteessä kodin ja työpaikan välillä sekä työasiamatkustamisessa sujuvia, terveellisiä, turvallisia, ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti järkeviä liikkumisvalintoja. Työaikana matkustamisessa suositaan työaikatehokkuus huomioiden kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, kimppakyytejä sekä yhteiskäyttöautoja.

Suunnitelma laadittiin vuonna 2020 osana liikkumisen ohjauksen valtionavustushanketta ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 22.3.2021.

Henkilöstön kestävän liikkumisen suunnitelma (pdf 1,1 Mt)