Arkkitehtuurikilpailu

Kotkan kaupungintalon ideakilpailun tulokset julki

Kotkan kaupungin järjestämän kaupungintalon ideakilpailun tulokset on julkistettu.
Kilpailussa annettiin toinen palkinto oululaisen Kanttia 2 -arkkitehtitoimiston ehdotukselle ”Koskaan et muuttua saa”.
Kolmas palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken: UKI Arkkitehtien ”Aquila” ja Hannu Kiiskilän ”BRASS”. Lisäksi tehtiin kaksi lunastusta ja annettiin kaksi kunniamainintaa, ensimmäistä palkintoa ei jaettu.

Arkkitehtuuri-ideakilpailun tavoitteena oli löytää rakennustaiteellisesti korkeatasoinen ratkaisu, jolla Kotkan kaupungintalon palo- ja poistumisturvallisuutta parannetaan, rakennuksen suojeluarvot ja ominaispiirteet huomioiden.
Vuonna 1934 valmistunut kaupungintalo on suunniteltu oman aikakautensa ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Nykytilanteen ongelmana on, että kerrostaso-osastointia ei ole ja poistumistiet muodostuvat liian pitkiksi. Rakennuksessa on yksi keskeinen porrasaula ja tilat 1.–6. kerroksissa ovat samaa palo-osastoa. Valtuustosali sijaitsee rakennuksen 5. kerroksessa.

Ideakilpailuun jätettiin kaikkiaan 63 ehdotusta. Niistä 29 ehdotuksessa oli uusi poistumisporras tai -portaat sijoitettu sisätiloihin, kun 34:ssä uusi porras tai portaat olivat rakennuksen ulkopuolella. Arvostelupöytäkirjan mukaan parhaissa suunnitelmissa oli esitetty kekseliäitä ja toimivia ratkaisuja savunhallintaan ja uusiksi poistumisreiteiksi, lisäksi kilpailijat olivat ideoineet toimistotilojen järjestelyjä ja maantason toimintoja.

Palkintoja jaettiin yhteensä 50 000 euroa. Kilpailun ideoita hyödynnetään jatkosuunnittelussa, kun toteutusmuoto ja rahoitusmalli on hyväksytty Kotkan kaupungin talousarvioon.

Palkituista ja lunastetuista töistä teetetyt planssit ovat näytillä Kotkan kaupungintalon ala-aulassa vuoden loppuun 31.12.2023 asti.

Kilpailun tulokset:

2. palkinto, nimimerkki ”Koskaan et muuttua saa”

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy

Jaettu 3. palkinto, nimimerkki ”Aquila”

UKI Arkkitehdit Oy

Jaettu 3. palkinto, nimimerkki ”BRASS”

Hannu Kiiskilä

Lunastus, nimimerkki ”Askeleet”

Studio MPRA Arkkitehdit Oy

Lunastus, nimimerkki ””Osa 2

Sudar Oli Gunasekaran

Kunniamaininta, nimimerkki ”Harkko”

Olli Pekka Jokela

Kunniamaininta, nimimerkki ”Monoliitti”

Lindroos Architects Oy

Mori Meana Architecture

KOTKAN KAUPUNGINTALO 2.0 – Arvostelupöytäkirja