Asumisterveys

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon sisäilman tulee olla puhdasta, eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit tai muu vastaava olosuhde saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa oleskeleville.

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Asumisterveyttä valvoo Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö.