Kasvun ja oppimisen tuki

Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta

Lapsen tarvitsema tuki on osa lapsen esiopetusta. Tuki toteutuu lapsen omassa esiopetuspaikassa osana arjen toimintaa.

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa. Tuen järjestämisessä otetaan huomioon lapsen vahvuudet sekä oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin yksilölliset tarpeet.

Lapsen tuki kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää esiopetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Suunnitelman tekemiseen voi huoltajan ja esiopetuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos haluat keskustella lapsesi tuen tarpeesta, ota yhteyttä ryhmän opettajaan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Jos lapsellasi on tuen tarve tiedossa silloin kun haet esiopetuspaikkaa, kirjaa tieto tuen tarpeesta esiopetushakemukseen.

Asiointi