Kulttuuritilat

Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalveluilla on tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen Kotkan konserttitalo (Keskuskatu 33) ja Nelosteatteri (Satamakatu 4). Tiloja on mahdollista käyttää myös yksityisiin tilaisuuksiin.

Näistä Konserttitalo on esteetön tila, Nelosteatteri on haastavampi.

Taiteilijoille on muutamia työskentelytiloja Nelosteatterilla sekä Vanhalla Paloasemalla.  Vanhan Paloaseman ateljeet on tarkoitettu lähinnä ammattitaiteilijoille. Tällä hetkellä kaikki ateljeet ovat vuokrattuna.

Löydät kaikki tilavarauksiin liittyvät asiat Asioi ja osallistu -kohdasta ylävalikosta.

Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: kulttuuritilaisuuksien järjestäminen kaupungin tiloissa

17.6.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.6.2020 lähettämällään kirjeellä kieltänyt 31.7.2020 saakka tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa oheista ohjetta.

Kotkassa nämä määräykset koskevat kaupungin omistamien tilojen osalta Kotkan konserttitaloa ja Nelosteatteria 31.7.2020 saakka.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut antaa em. tilojen käyttämistä koskevat ohjeistukset 1.8.2020 jälkeiselle ajalle elokuun alussa, saatuaan aluehallintoviraston uudet viranomaismääräykset.

Ko. tilojen käytössä on huomioitava, että kaupunki vuokraa tiloja kulttuuritoiminnan käyttöön, ja huolehtii tilojen perusylläpidosta ja -siivouksesta sekä tiloihin liittyvästä hygieniaohjeistuksesta ja opasteista. Konserttitalossa tapahtumien käytössä on konserttivahtimestari.

Tiloja käyttävät ovat vastuussa omien työntekijöidensä ja yleisöjensä turvallisuudesta, ja siitä että turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia noudatetaan. Tilojen käyttäjät myös vastaavat tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavan mahdollisen lisätyövoiman hankkimisesta ja kustannuksista-

AVIn 31.7.2020 saakka voimassa olevien määräysten mukaan alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:

  1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
  2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta,
  3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta (liite 1).

AVI:n päätös on luettavissa aluehallintoviraston nettisivuilla yleistiedoksiannot -osiossa:

suomeksi: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

ruotsiksi: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara , puh. 040 668 27 47, tomi.purovaara@kotka.fi

 

Tästä voit tarkistaa ne Konserttitalon tilaisuudet, jotka on toistaiseksi peruttu tai siirretty myöhemmin järjestettäviksi.

Ohjeistus kulttuuritilojen varaajille

Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut_kulttuuritilaisuuksien järjestäminen kaupungin tiloissa

Yleisötilaisuudet ja korona OKM+THL ohjeistus 16.6.2020