Omavalvonta terveydensuojelussa

Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittaja seuraa ja arvioi järjestelmällisesti toimintaansa. Toiminnanharjoittajan on tunnettava oma toimintansa, tunnistettava mahdolliset toiminnan riskitekijät sekä pohtia kuinka riskejä voidaan ehkäistä tai hallita.

Omavalvontasuunnitelmat käydään läpi terveydensuojelulain mukaisesti säännöllisesti valvottavien kohteiden tarkastusten yhteydessä.

Terveydensuojelun omavalvontaohje (pdf)