Kohdeavustukset

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta myönnetään kaupungin alueella toteutettaviin hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja jotka ovat kaikille avoimia. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät.

Kohdeavustusten osana jaetaan kaksi (2) uusien ja ennen järjestämättömien tapahtumien tukemiseen suunnattua 3 000 euron suuruista Kiihdyttämö -avustusta.

 Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemusten määräajat ovat vuosittain tammikuun lopussa, huhtikuun lopussa sekä syyskuun lopussa. Ensimmäiset päätökset kohdeavustuksista päätetään vuosittain hyvinvointilautakunnan kokouksessa helmikuussa. Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemuksen liitteinä tulee yhdistyksen toimittaa hankkeen työsuunnitelma, tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja. Yksittäinen henkilö ja työryhmä toimittavat hakemuksensa liitteenä ansioluettelot, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset.

Kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys hyvinvointilautakunnalle hankkeen toteuttamisvuoden loppuun mennessä. Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan mukaan.