Pysäköintivirhe­maksu ja huomautus

Pysäköintivirhemaksu

 • Kotkassa on käytössä pysäköinninvalvonnan sähköinen asiakaspalvelu Helgapark.net
 • Pysäköintivirhemaksun tiedot ja valokuvat löytyvät Helgaparkista
 • Järjestelmään kirjaudutaan ajoneuvon rekisterinumeron ja asianumeron avulla
 • Asianumero löytyy pysäköintivirhemaksusta
 • Pysäköintivirhemaksu on 50 euroa ja maksuaika on 30 päivää

Huomautus

 • Huomautus annetaan vähäisestä pysäköintivirheestä
 • Huomautus voi olla suullinen tai kirjallinen
 • Kirjallisen huomautuksen tiedot ja valokuvat löytyvät Helgaparkista
 • Järjestelmään kirjaudutaan ajoneuvon rekisterinumeron ja asianumeron avulla
 • Asianumero löytyy kirjallisesta huomautuksesta
 • Huomautuksen tarkoitus on kiinnittää kuljettajan huomio pysäköintisääntöjen täsmälliseen noudattamiseen

Helgapark.net-asiakaspalveluun kirjaudutaan tietokoneella tai mobiililaitteella.
Asiakaspalvelupiste Ruorissa on maksuton asiakaspääte sähköistä asiointia varten.

Helgapark sähköinen asiointi

Helgapark -sähköinen asiointipalvelu

Aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Muut yhteystiedot

Kohteen palvelut

Palvelupiste Ruori

Aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.