Liikuntatilat ja -alueet

Liikuntapaikkoina Kotkassa on mm. 11 liikuntahallia, 28 koulun liikuntatilaa, 9 kuntorataa, yhteensä 32 km valaistua sekä 60 km kunnossapidettävää latua. Lisäksi Kotkassa on 18 urheilu- ja palloilukenttää sekä useita lähiliikuntapaikkoja.

Kaikesta Kotkan liikuntatilojen käytöstä n. 70 % on seurojen juniorikäyttöä, joka on vuoden 1992 KH:n päätöksellä maksutonta. Liikuntapalveluja tuotetaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa.

Vakiovuorojen varaaminen

Ruonalan urheiluhallin harjoitusvuorot 2021-2022

Ruonalan urheiluhallin harjoitusvuorot kaudelle 2021-2022 julistetaan urheiluseurojen ja yhteisöjen haettavaksi (30.8.2021). Anomukset on toimitettava liikuntapalveluihin sähköpostitse (liikuntapalvelut(at)kotka.fi) viimeistään 26.9.2021 mennessä. Anomuksessa on eriteltävä jokainen yksittäinen joukkue, joille vuoroja anotaan, sekä ryhmän koko mahdollisimman tarkasti. Harjoitusvuorojen haun yhteydessä tulee hakea myös turnaukset ja tapahtumat. Anomuslomake on saatavilla osoitteessa https://www.kotka.fi/vapaa-aika/liikunta/lomakkeet/.

Rospuuttovuorot päättyvät, kun Ruonalan hallin talviharjoitusvuorot alkavat. Harjoitusvuorojen on tarkoitus alkaa 1.11.2021. Jos seura lopettaa harjoittelun ulkokentillä jo ennen tätä, on vuoron perumisesta ilmoitettava liikuntapalveluihin (ville.saikko(at)kotka.fi).

Harjoitusvuorojen haku liikuntasaleihin ja -halleihin harjoituskaudelle 2021-2022 on päättynyt

Salit ja hallit: Kotkan koulujen liikuntatilat, Karhulan ja Mussalon liikuntahallit, Karhuvuoren urheilutalo, Kamppailukeskus, Savotan toimintakeskus, uima- ja jäähallit.

Hakemuslomakkeet

TIMMI TILAVARAUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Liikuntasalit, urheiluhallit ja ulkokentät: Liikuntasuunnittelija
Jäähallit: Asiakaspalvelupiste Ruori, tilavarauspalvelu
Uimahallit: Liikuntapäällikkö

Jäähallien ja uimahallien vakio- ja yksittäisvaraukset tehdään sähköisellä lomakkeella (linkki lisätään myöhemmin).

Muiden liikunta- ja urheilutilojen vakiovaraukset: Liikuntasuunnittelija

Huomioi harjoitusvuorojen hakuajat!

Hedsam-avainkortit liikuntatiloihin: tilavaraukset (at) kotka.fi

Avainkortit tulee uusia vuoden välein 31.5. mennessä. Päivitys tapahtuu ilmoittamalla avaimet ja avainten haltijat osoitteeseen tilavaraukset (at) kotka.fi.

Yksittäisvaraukset

Muiden liikunta- ja urheilutilojen yksittäisvaraukset: tilavaraukset (at) kotka.fi

Maksut ja taksat 3.2.2020 alkaen (pdf)

Kotkan liikuntatilojen avaimen ja elektronisen kulkukortin käyttösäännöt

1. Ottaessani vastaan avaimen tai elektronisen kulkukortin (tästä eteenpäin avaimella tarkoitetaan molempia), vahvistan allekirjoituksellani ottavani täyden vastuun myönnetyllä vuorolla liikuntatilasta, johon avaimella pääsee ja vastaan osaltani tilojen asiallisesta käytöstä.

2. Avain on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

3. Avaimen haltija on vastuussa siitä, että asiattomia henkilöitä ei pääse tiloihin avainta käytettäessä ja että ovet eivät jää lukitsematta/auki.

4. Avaimen haltija vastaa harjoitustilanteessa ja harjoitustilassa tapahtuvasta toiminnasta, josta ei ole esim. liikuntayksikön puolesta järjestetty valvontaa.

5. Harjoituskäytön jälkeen tilat jätetään vastaavassa kunnossa kuin niihin saavuttiin (esim. ovet lukittuina, valot sammutettuina ja omat jäljet siivottuna).

6. Näiden sääntöjen rikkominen aiheuttaa avaimenhaltijan hallintaoikeuden ja räikeissä sääntörikkomustapauksissa myös kyseessä olevan harjoitusvuoron menettämisen.

7. Kaikissa kaupungin liikuntatiloissa tapahtuva harjoittelu edellyttää, että läsnä on vähintään yksi täysi-ikäinen harjoituksista vastuussa oleva henkilö.

Tilavarauspäätös tilavarauksen peruuttamisesta

Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, energiaverkon häiriöt ja työvoimapula.

Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti maksettu ennakkomaksu palautetaan.

Mikäli tilavarausta ei pandemia-tilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.

Vuoden 2021 liikuntapaikkojen sulkupäivät

Pvm. Kotkan uimala Karhulan uimahalli Karhuvuoren urheilutalo Ruonalan urheiluhalli Karhulan liikuntahalli Kotkan jäähallit Ulkokentät
1.1 X X X X X X X
2.4. X 9-16 Varaus? X X X X
5.4. 11-18 X X X X X X
1.5. X X X X X X X
13.5. X X X X X X X
25.6. X X X X X X X
26.6. X X X X X X X
27.6. X X X X X X X
31.10. 11-18 9-16 X X X Varaus? X
6.12. X X X X X Varaus? X
24.12. X X X X X X X
25.12. X x X X X Varaus? X
26.12. 11-18 X X X X Varaus? X

X=Suljettu