Liikuntatilat ja -alueet

Liikuntapaikkoina Kotkassa on mm. 11 liikuntahallia, 28 koulun liikuntatilaa, 9 kuntorataa, yhteensä 32 km valaistua sekä 60 km kunnossapidettävää latua. Lisäksi Kotkassa on 18 urheilu- ja palloilukenttää sekä useita lähiliikuntapaikkoja.

Kaikesta Kotkan liikuntatilojen käytöstä n. 70 % on seurojen juniorikäyttöä, joka on vuoden 1992 KH:n päätöksellä maksutonta. Liikuntapalveluja tuotetaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa.

Vuorojen varaaminen

Harjoitusvuorot liikuntasaleihin ja -halleihin harjoituskaudelle 2020-2021 on jaettu. Vapaita vakiovuoroja voi tiedustella liikuntapalveluista.

Ruonalan urheiluhallin talviharjoitusvuorot kaudelle 2020-2021 julistetaan urheiluseurojen ja yhteisöjen haettaviksi. Anomukset on toimitettava liikuntapalveluihin sähköpostitse (liikuntapalvelut@kotka.fi) viimeistään 27.9.2020 ja anomuksessa on eriteltävä jokainen yksittäinen joukkue, joille vuoroja anotaan, sekä arvioitu ryhmän koko. Harjoitusvuorojen haun yhteydessä tulee hakea myös turnaukset ja tapahtumat.

Anomuslomake saatavana  Lomakkeet-sivulta.

 

TIMMI TILAVARAUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Jäähallit: Asiakaspalvelupiste Ruori, tilavarauspalvelu
Uimahallit ja muut tilat: Tapani Laakso

Jäähallien ja uimahallien vakio- ja yksittäisvaraukset tehdään sähköisellä lomakkeella (linkki lisätään myöhemmin).

Muiden liikunta- ja urheilutilojen vakiovaraukset:

Tapani Laakso
Liikuntasuunnittelija

Huomioi harjoitusvuorojen hakuajat!

Muiden liikunta- ja urheilutilojen yksittäisvaraukset sekä Hedsam-avainkortit liikuntatiloihin: tilavaraukset (at) kotka.fi

Tilavarauspäätös tilavarauksen peruuttamisesta:

Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, energiaverkon häiriöt ja työvoimapula.

Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti maksettu ennakkomaksu palautetaan.

Mikäli tilavarausta ei pandemia-tilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.