Hyvinvointi­lautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön palvelujen järjestäminen. Sen lisäksi hyvinvointilautakunnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kunnalle kuuluvat maahanmuuttoasiat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiat. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

Sen lisäksi, mitä muutoin määrätty tai säädetty hyvinvointilautakunta

  1.  päättää lukuvuoden työajoista;
  2.  päättää perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueista ja oppilaaksi ottamisen perusteista;
  3.  päättää perusopetuslain mukaisessa opetuksessa olevien oppilaiden kuljetuksen perusteista;
  4. hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja muut toimintaansa koskevat suunnitelmat;
  5. päättää lukiokoulutuksen aloituspaikoista;
  6. päättää kieliohjelmista ja erikoisluokista.

 

Hyvinvointilautakunnan esityslistat

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat