Hyvinvointi­lautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on järjestää kulttuurin, lastenkulttuurin, nuorisotyön ja liikuntapalveluiden järjestäminen sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointilautakunta vastaa kunnalle kuuluvien maahanmuuttoasioiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden hoitamisesta. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

 

Hyvinvointilautakunnan esityslistat

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat