Kaupunki­suunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoissa määritellään eri toimintojen tarvitsemia tontteja ja alueita, huomioiden mahdollisimman laajasti kaupunkiyhteisön, kestävän kehityksen ja laadukkaan ympäristön vaatimuksia. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Sen avulla pyritään suojelemaan luontoa ja kulttuurihistoriallista ympäristöä sekä estämään ympäristöhaittojen syntymistä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Asemakaavassa ja ranta-asemakaavassa määritellään alueen käyttöä yksityiskohtaisemmin. Asemakaava mahdollistaa tontin muodostamisen ja tontille rakentamisen.

Nähtävillä olevat kaavat

Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen henkilökunnan kanssa.

Kaavoituskatsaus

Ajankohtaiset kaavahankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa. Katsaus tehdään kerran vuodessa ja se julkaistaan alkuvuodesta mm. kaupungin verkkosivuilla.

TARINAKARTTA: KAAVOITUSKATSAUS 2023 JA KAAVOITUSOHJELMA 2024-25

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma -tarinakartan toimivuuden varmistamiseksi  käytä viimeisintä versiota selaimesta Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox tai Apple Safari.

Kotkan keskustan historialliset kartat

Vanhoihin karttoihin perustuva tutkielma kaupungin kehittymisestä Ruotsinsalmen aikakaudesta tähän päivään.

Kotkan keskustan kaupunkirakenteen kehitys (pdf, 7 MB)