Kaupunki­suunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoissa määritellään eri toimintojen tarvitsemia tontteja ja alueita, huomioiden mahdollisimman laajasti kaupunkiyhteisön, kestävän kehityksen ja laadukkaan ympäristön vaatimuksia. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Sen avulla pyritään suojelemaan luontoa ja kulttuurihistoriallista ympäristöä sekä estämään ympäristöhaittojen syntymistä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Asemakaavassa ja ranta-asemakaavassa määritellään alueen käyttöä yksityiskohtaisemmin. Asemakaava mahdollistaa tontin muodostamisen ja tontille rakentamisen.

Nähtävillä olevat kaavat

  • Kaava 0521, Kotkankatu 10, asemakaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.1.–17.2.2022:
    0521 KOTKANKATU 10
  • Kaava 0621, Keskuskatu 43, asemakaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.1.–17.2.2022:
    0621 KESKUSKATU 43

Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen henkilökunnan kanssa.

 

Pysäköintipolitiikka

Kaupunkisuunnittelussa on valmisteltu pysäköinnin periaatteita ohjaavaa pysäköintipolitiikkaa
osana Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmaa.  Tavoitteena on selkeyttää pysäköinnin järjestämisen periaatteita ja sekä suunnittelua.

Kestävän liikkumisen Kotka – Pysäköintipolitiikka
Luonnos nähtävänä 29.3.-27.4.2021

Pysäköintipolitiikka – pysäköinnin mitoituksen ohje
nähtävänä 10.11.–17.12.2021

Kaavoituskatsaus

Ajankohtaiset kaavahankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa. Katsaus tehdään kerran vuodessa ja se julkaistaan alkuvuodesta mm. kaupungin verkkosivuilla.

Kaavoituskatsaus 2020 ja kaavoitusohjelma 2021-2022
Kaavoituskatsaus ja -ohjelma -tarinakartan toimivuuden varmistamiseksi valitse selaimeksi Firefox, Google Chrome tai uusin versio Microsoft Edgestä. 

Kotkan keskustan historialliset kartat

Vanhoihin karttoihin perustuva tutkielma kaupungin kehittymisestä Ruotsinsalmen aikakaudesta tähän päivään.

Kotkan keskustan kaupunkirakenteen kehitys (pdf, 7 MB)