Kuulutus, Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

KAAVOITUSKATSAUS 2023 JA KAAVOITUSOHJELMA 2024–25

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Kotkan kaupungin kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024–25 on nähtä-
villä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kotka.fi/kaavoitus.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle