Asiakirjat ja tietopyynnöt

Täältä löydät tietoa kaupungin asiakirjoista ja niihin liittyvästä tietopalvelusta. Kirjaamo toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena ja siellä kirjataan kaupungin päätöksentekoon liittyvät sekä kaupungille virallisesti saapuneet asiakirjat.

Kaupunginarkisto vastaa Kotkan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja näihin asiakirjoihin kohdistuvasta tietopalvelusta.

Kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on avustaa ja helpottaa asukkaita sekä muita tietopyyntöjen tekijöitä tietopyyntöjensä kohdistamisessa. Kuvausta ylläpidetään julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ja siitä on tarkoitus ilmetä tiedot kaupungin hallinnoimista tietovarannoista, tietoaineistoista ja asiarekisteristä, sekä siitä, miten asiakkaat ja muut asianosaiset pääsevät käsiksi näihin tietoihin.