Koulutulokkaan ilmoittaminen kouluun Wilman kautta - lukuvuodelle 2023-2024 ei ole erillistä ilmoittautumista.

Lukuvuoden 2023-2024 syyslukukausi alkaa Kotkassa keskiviikkona 9.8.2023.

Peruskoulun ensimmäisellä luokalla aloittavat tuolloin kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset sekä ne vuonna 2015 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella. Ilmoitus ei koske koulunkäyntinsä jo aloittaneita oppilaita.

Koulutulokkaille on postitettu viikolla 4 oppivelvollisuusilmoitus, josta käy ilmi oppilaan lähikoulu.

  • Jos oppilas aloittaa lähikoulussaan, ei huoltajan tarvitse tehdä mitään.
  • Jos perhe on muuttamassa tai huoltaja toivoo oppilaan muusta syystä aloittavan muussa kuin osoitetussa lähikoulussa, tulee huoltajan toimia oppivelvollisuusilmoituksen mukana tulleiden ohjeiden mukaan.