Karhulan kauppala 1951-1976

Arkistonmuodostaja

Vuodet

Asumistukiasiat 1959-1972
Asuntotuotanto/asuntolautakunta 1970-1976
Asuntokatselmustoimikunta 1958-1970
Asutus-/maatalouslautakunta 1948-1976
Elinkeinotoimikunta 1959-1971
Eläinlääkäri 1947-1956
Energiatoimikunta 1973-1975
Henkilöstölautakunta/palkkalautakunta 1954-1976
Holhouslautakunta 1951-1976
Huoneenvuokralautakunta 1951-1959
Julkinen kaupanvahvistaja 1953-1955
Järjestysoikeus (mm. rakennuspiirustukset) 1951-1976
Kansakoulujen johtokunta/kansakoululautakunta 1947-1974
Kauppalanvaltuusto ja -hallitus 1951-1976
Kirjastolautakunta/kirjastolaitoksen johtokunta 1946-1976
Kotiseutu- ja matkailulautakunta 1970-1976
Kotitalouslautakunta 1950-1976
Kouluhammaslääkäri 1930-1957
Koululautakunta 1974-1977
Koulusuunnittelutoimikunta 1970-1974
Kulttuurilautakunta 1974-1976
Kunnanasiamies 1964-1970
Kuntasuunnittelutoimikunta 1973-1976
Kymi-Karhulan kuntainliitto 1951-1976
Lastenkodin johtokunta 1956-1976
Lastenkoti 1919-1955
Liikennelautakunta 1969-1976
Maatalouslautakunta 1973-1976
Musiikkilautakunta 1964-1976
Nuorisotyö-/nuorisolautakunta 1951-1976
Oikeusapulautakunta 1975-1976
Otsolan päiväkoti 1953-1970
Palolautakunta/palolaitos 1951-1976
Rahatoimisto 1939-1976
Raittiuslautakunta 1951-1976
Rakennuslautakunta/tekninen lautakunta 1951-1976
Rakennustoimisto 1950-1953
Sosiaalilautakunta 1945-1976
Taksoituslautakunta 1950-1961
Terveydenhoitolautakunta 1950-1973
Tutkijalautakunta 1951-1959
Työväenopisto 1924-1977
Ulosottomies 1946-1963
Urheilulautakunta 1947-1976
Vesilautakunta 1962-1976
Väestönsuojelutoimikunta 1960-1971

Koulut

Hakalan lukio/Sunilan lukio 1974-1990
Helilän kansakoulu 1871-1958
Kaarniemen kansakoulu 1913-1960
Karhulan ammattikoulu/Karhulan ammattioppilaitos/Sunilan ammattikoulu 1935-1981
Karhulan apukoulu/Tapion koulu 1954-1973
Karhulan kansakoulu 1883-1974
Karhulan kansakoulun johtokunta 1883-1956
Karhulan kauppalan kansalaiskoulu 1960-1977
Karhulan tyttöjen valmistava ammattikoulu 1937-1970
Karhulan Yhteiskoulu/Kymin Yhteiskoulu 1920-1974
Koivulan kansakoulu 1956-1974
Korkeakosken kansakoulu 1909-1974
Kyminkartanon kansakoulu 1936-1974
Metsäkulman kansakoulu 1909-1974
Otsolan kansakoulu 1953-1969
Ruotsalaisen kansakoulun johtokunta 1922-1971
Sunilan kansakoulu 1950-1975
Sunilan yhteiskoulu 1959-1974
Tiutisen kansakoulu 1912-1971

Sivukirjastot

Kaarniemen piirikirjasto 1950-1957
Koivulan kirjasto 1950-1978
Korkeakosken kirjasto 1927-1977
Otsolan kirjasto 1970-1979
Popinniemen kirjasto 1925-1976

Vaalilautakunnat

Valtiollisten vaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1950-1975
Kunnallisvaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1950-1972