Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahaa myönnetään yksittäisten ammattitaiteilijoiden taiteellisen työn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan ansioitunut henkilö. Työskentelyapurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen.

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain määrärahojen puitteissa kaksi (2) 16 500 euron suuruista työskentelyapurahaa. Apurahat voidaan tarvittaessa jakaa puolikkaina (8 250 €).

Työskentelyapurahahakemuksen liitteinä on työsuunnitelman lisäksi toimitettava ansioluettelo, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset.

Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain joulukuussa, ja päätökset tehdään seuraavan vuoden tammikuussa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.