Yleiset kielitutkinnot

YKI – Yleiset kielitutkinnot

Mikä tutkinto?

Yleiset kielitutkinnot on lakiin ja asetukseen perustuva kielitutkintojärjestelmä, jota opetushallitus valvoo, ja jonka järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen laitos.

Millainen tutkinto?

Testit ovat aikuisille suunnattuja käytännön tilanteisiin liittyviä monipuolisesti kielitaitoa mittaavia testejä, joihin kuka tahansa voi osallistua riippumatta siitä miten on kielitaitonsa hankkinut. Testeissä arvioidaan puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen. Suoritukset arvioidaan 6-portaisen taitotasoasteikon avulla, joka on yhteismitallinen Euroopan neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon kanssa. Todistuksessa annetaan erillinen tasoarvio jokaisesta osataidosta, sekä taitotasoja selittävät sanalliset kuvaukset.

Missä ja milloin?

Järjestämme Kotkan opistossa yleisiä kielitutkintoja valtakunnallisina tutkintopäivinä syys- ja kevätlukukaudella (kts. alla Tutkintopäivät). Järjestämme sekä perus- että keskitason kokeita.

Syksyn kokeisiin ilmoittaudutaan syyskuussa, tammikuun kokeeseen joulukuussa ja muihin kevään kokeisiin helmikuussa. Elokuun suomen keskitason kokeeseen ilmoittaudutaan kesäkuun alussa.

Lisätietoja Kotkan opiston järjestelyistä: Mari Laakso-Suutari, mari.laakso-suutari@kotka.fi

Tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat:

Yki-kokeisiin ilmoittaudutaan digitaalisesti.

Kokeeseen osallistujan tulee ilmoittautua itse Internetissä.

Tässä linkki opintopolkuun, josta yki-ilmoittautujat pääsevät ilmoittautumaan kaikkiin kevään kokeisiin.
https://yki.opintopolku.fi

Tässä linkki, josta ilmoittautujat pääsevät näkemään ohjevideon, miten kokeisiin ilmoittaudutaan.
https://www.youtube.com/watch?v=pUVgdF-KBWQ

Ilmoittautuja valitsee kielen, tason ja paikkakunnan ja etenee sitten ilmoittautumaan tutkintoon. Paikka varautuu hänelle 30 minuutin ajaksi, jonka aikana ilmoittautuminen on suoritettava loppuun asti. Ilmoittautujan pitää tunnistautua YKI-tutkintoon ilmoittautuessaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

1. Suomi.fi-tunnistautuminen ilmoittautujan OMILLA pankkitunnuksilla (kun henkilöllä on suomalaisen pankin pankkitunnukset) tai esim. mobiilivarmenteella

TAI

2. sähköpostiin tulevan tunnistautumislinkin kautta.

HUOM!
Ilmoittautuminen on sitova.

Maksut

Valtakunnallisesti määritellyt  tutkintomaksut: perustaso 153 €, keskitaso 176 €