Yleiset kielitutkinnot

YKI – Yleiset kielitutkinnot

Mikä tutkinto?

Yleiset kielitutkinnot on lakiin ja asetukseen perustuva kielitutkintojärjestelmä, jota opetushallitus valvoo, ja jonka järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen laitos.

Millainen tutkinto?

Testit ovat aikuisille suunnattuja käytännön tilanteisiin liittyviä monipuolisesti kielitaitoa mittaavia testejä, joihin kuka tahansa voi osallistua riippumatta siitä miten on kielitaitonsa hankkinut. Testeissä arvioidaan puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen. Suoritukset arvioidaan 6-portaisen taitotasoasteikon avulla, joka on yhteismitallinen Euroopan neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon kanssa. Todistuksessa annetaan erillinen tasoarvio jokaisesta osataidosta, sekä taitotasoja selittävät sanalliset kuvaukset.

Missä ja milloin?

Järjestämme Kotkan opistossa yleisiä kielitutkintoja valtakunnallisina tutkintopäivinä syys- ja kevätlukukaudella (kts. alla Tutkintopäivät). Järjestämme sekä perus- että keskitason kokeita.

Syksyn kokeisiin ilmoittaudutaan syyskuussa, tammikuun kokeeseen joulukuussa ja muihin kevään kokeisiin helmikuussa. Elokuun suomen keskitason kokeeseen ilmoittaudutaan kesäkuun alussa. Ilmoittautuminen tehdään henkilökohtaisesti Opintokeskus Karhun toimistossa täyttämällä Yki-ilmoittautumislomake. Ota mukaan voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilökortti.

Lisätietoja kielitutkinnoista www.oph.fi (hakusana kielitutkinnot/yleiset kielitutkinnot)

Lisätietoja Kotkan opiston järjestelyistä Raija Hakala, raija.hakala @ kotka.fi

Tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat:

Helmikuusta 2020 alkaen Yki-kokeisiin ilmoittaudutaan digitaalisesti. Informoimme asiasta tarkemmin tammikuussa.

 

Opetushallitus tutkintopäivät

Lomakkeita saa toimistoista tai voit tulostaa lomakkeen tästä:

 Ilmoittautumislomake

Maksut

Valtakunnallisesti määritellyt koemaksut ovat perustasolta 100 € ja keskitasolta 123 €.