Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Talorakennuttamisen uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden tiedot löytyvät myös talorakennuttamisen yksikön työohjelmasta, joka löytyy täältä. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, pyritään kyseisen hankinnan ennakkotieto poistamaan mahdollisimman pikaisesti hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Pienhankintaohje löytyy täältä.

Lisätietoja tulevista kilpailutuksista saa hankintakalenteriin nimetyiltä henkilöiltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kaupungin yhteystietoluettelosta.

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
Viemärihuolto / imutyhjennykset Toimitilahallinto II-IV Q3/2022 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen, toimitilapäällikkö Tero Huusko
Proomun nosto Kaupunkisuunnittelu Q3/2022 maanmittausinsinööri Taija Airikka, tontti-insinööri Katri Ervasti
Kadun paikkausmassat Infran ylläpito II-III Q1-Q2/2022 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Löytöeläinpalvelut Ympäristöpalvelut I-II Q3/2022 ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala
Integraatioalustapalvelut Talousyksikkö I Q1/2022 tietohallintopäällikkö Jarmo Günther
Ortokuvaus ja pistepilvi Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Monikanavakeilaukset Kaupunkisuunnittelu I Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Viistokuvaukset Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Kiinteistöjen ja rakennusten arvonmääritykset Kaupunkisuunnittelu III Q3/2022 tontti-insinööri Katri Ervasti
Mussalo, maaperän puhdistus rakentamiseen Kaupunkisuunnittelu VI Q3/2022 tontti-insinööri Katri Ervasti
Luontoselvitykset Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022
Arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely Tekniset palvelut V Q4/2022 tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen
Ajoratamerkinnät Tekniset palvelut V Q4/2022 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Tulkkipalvelut Kotkan tulkkikeskus IV-V Q3/2022 vastaava tulkkikeskuskoordinaattori Jussi Serengil
Sähköinen arkistointijärjestelmä Hallinto 2023-2024 vs. hallinto- ja kehittämispäällikkö Saila Piipari-Huovila, asianhallintapäällikkö Jere Markkanen
Rakennesuunnittelun asiantuntijapalvelut Tekniset palvelut IV Q4/2022 kaupunginarkkitehti Leila Hietala
Laituritarvikkeet Kaupunkisuunnittelu III Q3/2022 kaupungingeodeetti Kirsti Sepponen

 

Vinkkejä tarjoajalle hankintalain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin

 1. Hankintakalenterin lisäksi seuraa aktiivisesti HILMAA tai ota käyttöön HILMAn hakuvahti, jotta näet kiinnostavat tarjouskilpailut hyvissä ajoin. Ota yhteyttä tilaajaan esitelläksesi palveluitasi tai tuotteitasi.
 2. Tutustu kiinnostavaan tarjouspyyntöön heti, jotta ehdit tarvittaessa esittää tarjouspyyntöä koskevat kirjalliset lisätietokysymykset ennen niiden esittämisajan päättymistä.
 3. Lue tarjouspyyntö liitteineen huolellisesti läpi, jotta hahmotat tarjouspyynnön laajuuden ja tarjouksenteon edellyttämän työmäärän. Muista, että tarjouspyyntö on olennaisin osa tulevaa sopimusta.
 4. Ota tarjouskilpailun aikana siihen liittyvissä asioissa yhteyttä hankintayksikköön vain tarjouspyynnössä ohjeistetulla tavalla. Ota yhteyttä aina, jos jokin kohta tarjouspyynnössä on epäselvä ja haluat siihen tarkennusta.
 5. Jos sinulla on teknisiä ongelmia Tarjouspalvelu.fi:n kanssa, ota suoraan yhteyttä kilpailutusjärjestelmän palveluntarjoajan Cloudian tukeen, puh. 020 766 1075.
 6. Aloita tarjouksen valmistelu ajoissa, jotta ehdit jättämään sen ennen hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä.
 7. Noudata tarjouspyynnön sisältöä tarjousta tehdessäsi; huomioi, että tarjous voidaan joutua hylkäämään pienenkin muotovirheen vuoksi. Varmista, että
  – tarjottava tuote ja/tai palvelu täyttää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
  – tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla: vaaditussa yksikössä ja/tai muodossa.
  – mikäli tarjouspyynnössä ei hyväksytä osatarjouksia ja/tai vaihtoehtoisia tarjouksia, näitä ei ole tehty
  – tarjouksen ja tarjouspyynnön välillä ei ole ristiriitaisuuksia
 8. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä muodostaa Tarjouspalvelu.fi:ssä antamiesi tarjoustietojen perusteella tarjousdokumentin, erillistä tarjousasiakirjaa ei tarvitse liittää.
 9. Jos haluat lisätä tarjoukseen ylimääräisiä liitteitä, varmista huolellisesti, ettei niiden sisällössä ole mitään tarjouspyynnön ehtojen kanssa ristiriidassa olevaa.

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Katso ohjevideot Hilmaan rekisteröitymisestä ja hakuvahdin tekemisestä Hilman sivuilta.