Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttöönotto myös tehostaa kaupungin toimintaa  sisäisesti, kun palvelualueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Rakennushankkeiden tiedot löytyvät Teknisten palvelujen työohjelmista. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, poistetaan kyseisen hankinnan ennakkotieto hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.

Ohesta voit ladata pdf-muotoisen tiiviin oppaan julkisista hankinnoista. Opas on tehty Kotkan kaupungin hankintoja silmällä pitäen, esimerkiksi kaupungin käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä vaikuttaa hankintojen ilmoittamisen vähimmäismääräaikoihin lyhentävästi. Oppaassa onkin annettu aihepiireittäin lisätietolinkkejä, joista saa enemmän tietoa aiheesta. Viimeisin voimassa oleva säädös julkisista hankinnoista on aina saatavilla Finlexin hankintalakisivulta (1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista).

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
Joukkoliikennepalvelut Henkilöliikenneyksikkö V Q1/2021 liikennepäällikkö Simo Virtanen
Kaupunkipyörät 2021-2023 Kaupunkisuunnittelu II Q1/2021 yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski
Ruorin ikkunateippaukset Hallinto I Q1-Q2/2021 digipalvelupäällikkö Eija Grönholm
Markkinointimateriaaleihin ja -suunnittelupalveluihin liittyvä kokonaisuus Koko kaupunki V Q1-Q2/2021 viestintäpäällikkö
Vartiointipalvelut Koko kaupunki V Q1/2021 toimitilapäällikkö Tero Huusko
Hotellioperaattori Kaupunkisuunnittelu IV-V Q1-Q2/2021 kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen
Ajoneuvojen ja työkoneiden renkaat ja rengastyöt Infran ylläpito V Q2-Q3/2021 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Pankkipalvelut Talousyksikkö Q1-Q2/2021 rahoitussuunnittelija Jarmo Stirkkinen
Arto Tolsa Areenan LED-valaistusmuutos Talorakennuttaminen V Q1/2021 rakennuttajapäällikkö Ville Suni
Haukkavuoren koulun liikuntasalin peruskorjaus Talorakennuttaminen VI Q1/2021 rakennuttajapäällikkö Ville Suni
Lähiliikuntapaikka Tavastila pohjatyöt Talorakennuttaminen I Q1/2021 rakennuttajapäällikkö Ville Suni
Arto Tolsa Areenan pääkatsomon betonirakenteiden osittainen kunnostus Talorakennuttaminen V Q1/2021 rakennuttajapäällikkö Ville Suni
Arto Tolsa Areenan tekonurmen uusiminen Talorakennuttaminen V Q3/2021 rakennuttajapäällikkö Ville Suni
Tavarankuljetus ajoneuvon vuokraus kuljettajan kanssa Talokunnossapito IV Q3/2021 rakennuspäällikkö Pertti Airaksinen

 

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Ohje hakuvahdin tekoon.