Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Talorakennuttamisen uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden tiedot löytyvät myös talorakennuttamisen yksikön työohjelmasta, joka löytyy täältä. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, pyritään kyseisen hankinnan ennakkotieto poistamaan mahdollisimman pikaisesti hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Pienhankintaohje löytyy täältä.

Lisätietoja tulevista kilpailutuksista saa hankintakalenteriin nimetyiltä henkilöiltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kaupungin yhteystietoluettelosta.

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
LVISA-suunnittelun puitejärjestely Tekniset palvelut Q1 tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma
Kouluhallinto-ohjelma Opetustoimi VI Q4 opetustoimenjohtaja
Video- ja valokuvaukset, striimaukset Kaupunkikehitys ja viestintä I Q2 viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka
Tavarankuljetusajoneuvon vuokraus kuljettajan kanssa Tekniset palvelut Q3 Rakennuspäällikkö Pertti Airaksinen
Strategiaprosessin asiantuntijapalvelut Kaupunkikehitys ja viestintä I Q1 Kehitysjohtaja Toni Vanhala
Nosto-ovien huolto  Toimitilahallinto I Q1 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen
Kiinteistöjen vesikourujen puhdistus Tekniset palvelut Q2 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen
Karhulan tori ja keskusta-alueet Tekniset palvelut VI Q1 Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara
Keskuskadun jatke Tekniset palvelut IV Q1 Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara
Karhulan katu- ja liikennevalot Tekniset palvelut VI Q1 Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara
Keskustan pysäkit ja linja-autoterminaali Tekniset palvelut VI Q1 Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara
Jumalniemen katu-muutokset Tekniset palvelut Q1 Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara
Kaupunginteatterin suuren näyttämön äänentoisto Tekniset palvelut V Q2-Q3 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen

Päivitetty 26.2.2024

Vinkkejä tarjoajalle hankintalain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin

 1. Hankintakalenterin lisäksi seuraa aktiivisesti HILMAA tai ota käyttöön HILMAn hakuvahti, jotta näet kiinnostavat tarjouskilpailut hyvissä ajoin. Ota yhteyttä tilaajaan esitelläksesi palveluitasi tai tuotteitasi.
 2. Tutustu kiinnostavaan tarjouspyyntöön heti, jotta ehdit tarvittaessa esittää tarjouspyyntöä koskevat kirjalliset lisätietokysymykset ennen niiden esittämisajan päättymistä.
 3. Lue tarjouspyyntö liitteineen huolellisesti läpi, jotta hahmotat tarjouspyynnön laajuuden ja tarjouksenteon edellyttämän työmäärän. Muista, että tarjouspyyntö on olennaisin osa tulevaa sopimusta.
 4. Ota tarjouskilpailun aikana siihen liittyvissä asioissa yhteyttä hankintayksikköön vain tarjouspyynnössä ohjeistetulla tavalla. Ota yhteyttä aina, jos jokin kohta tarjouspyynnössä on epäselvä ja haluat siihen tarkennusta.
 5. Jos sinulla on teknisiä ongelmia Tarjouspalvelu.fi:n kanssa, ota suoraan yhteyttä kilpailutusjärjestelmän palveluntarjoajan Cloudian tukeen, puh. 020 766 1075.
 6. Aloita tarjouksen valmistelu ajoissa, jotta ehdit jättämään sen ennen hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä.
 7. Noudata tarjouspyynnön sisältöä tarjousta tehdessäsi; huomioi, että tarjous voidaan joutua hylkäämään pienenkin muotovirheen vuoksi. Varmista, että
  – tarjottava tuote ja/tai palvelu täyttää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
  – tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla: vaaditussa yksikössä ja/tai muodossa.
  – mikäli tarjouspyynnössä ei hyväksytä osatarjouksia ja/tai vaihtoehtoisia tarjouksia, näitä ei ole tehty
  – tarjouksen ja tarjouspyynnön välillä ei ole ristiriitaisuuksia
 8. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä muodostaa Tarjouspalvelu.fi:ssä antamiesi tarjoustietojen perusteella tarjousdokumentin, erillistä tarjousasiakirjaa ei tarvitse liittää.
 9. Jos haluat lisätä tarjoukseen ylimääräisiä liitteitä, varmista huolellisesti, ettei niiden sisällössä ole mitään tarjouspyynnön ehtojen kanssa ristiriidassa olevaa.

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Katso ohjevideot Hilmaan rekisteröitymisestä ja hakuvahdin tekemisestä Hilman sivuilta.