Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttöönotto myös tehostaa kaupungin toimintaa  sisäisesti, kun palvelualueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Rakennushankkeiden tiedot löytyvät Teknisten palvelujen työohjelmista. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, poistetaan kyseisen hankinnan ennakkotieto hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.

Ohesta voit ladata pdf-muotoisen tiiviin oppaan julkisista hankinnoista. Opas on tehty Kotkan kaupungin hankintoja silmällä pitäen, esimerkiksi kaupungin käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä vaikuttaa hankintojen ilmoittamisen vähimmäismääräaikoihin lyhentävästi. Oppaassa onkin annettu aihepiireittäin lisätietolinkkejä, joista saa enemmän tietoa aiheesta. Viimeisin voimassa oleva säädös julkisista hankinnoista on aina saatavilla Finlexin hankintalakisivulta (1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista).

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
Markkinointikampanjat Kaupunkikehitys- ja viestintäyksikkö I Q2-Q4/2020 viestintäpäällikkö Mia Brunila
Laiturien hinaus- ja asennustyöt Kaupunkisuunnittelu I Q2-Q4/2020 mittausteknikko Risto Inkeroinen
Mussalon voimalaitosalueen maaperän puhdistus Kaupunkisuunnittelu I Q2-Q4/2020 maankäyttöinsinööri Katri Ervasti
Museoaluksen huoltotyöt ja telakointi Kymenlaakson museo I Q2-Q4/2020 Vesa Alén / Kirsi Niku
Painatustyöt (esim. julisteet, esitteet, postikortit) Kymenlaakson museo I Q2-Q4/2020 Maarit Laitala / Marja Salmijärvi / Kirsi Niku
Vellamon ja kuvataidenäyttelyiden markkinointi Kymenlaakson museo I Q2-Q4/2020 Annika Utriainen / Kirsi Niku
Museokaupan tuotteet ja tuotekehittely (Ruotsinsalmi) Kymenlaakson museo I Q2-Q4/2020 Annika Utriainen / Kirsi Niku
Kaupunkipyörät 2021-2023 Kaupunkisuunnittelu II Q3-Q4/2020 yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski
Edunvalvontaan liittyvä vaikuttajaviestintä/asiantuntijatyö Kaupunkikehitys- ja viestintäyksikkö I Q2-Q4/2020 kehitysjohtaja Terhi Lindholm
Kotka-tuotteet Kaupunkikehitys- ja viestintäyksikkö I Q3-Q4/2020 viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Nina Rauhala
Haalarikamerat Pysäköinninvalvonta I Q3-Q4/2020 Digipäällikkö Eija Grönholm
Ruorin ikkunateippaukset Hallinto I Q2-Q4/2020 Digipäällikkö Eija Grönholm
Markkinointimateriaaleihin ja -suunnittelupalveluihin liittyvä kokonaisuus Koko kaupunki V Q3-Q4/2020 viestintäpäällikkö Mia Brunila
Vartiointipalvelut Koko kaupunki V Q4/2020 toimitilapäällikkö Tero Huusko

 

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Ohje hakuvahdin tekoon.