Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttöönotto myös tehostaa kaupungin toimintaa  sisäisesti, kun palvelualueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Rakennushankkeiden tiedot löytyvät Teknisten palvelujen työohjelmista. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, poistetaan kyseisen hankinnan ennakkotieto hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.

Ohesta voit ladata pdf-muotoisen tiiviin oppaan julkisista hankinnoista. Opas on tehty Kotkan kaupungin hankintoja silmällä pitäen, esimerkiksi kaupungin käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä vaikuttaa hankintojen ilmoittamisen vähimmäismääräaikoihin lyhentävästi. Oppaassa onkin annettu aihepiireittäin lisätietolinkkejä, joista saa enemmän tietoa aiheesta. Viimeisin voimassa oleva säädös julkisista hankinnoista on aina saatavilla Finlexin hankintalakisivulta (1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista).

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
Viemärihuolto / imutyhjennykset Toimitilahallinto II-IV Q3/2022 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen, toimitilapäällikkö Tero Huusko
Kirjastoauto Kirjasto VI Q2/2022 kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio
Proomun nosto Kaupunkisuunnittelu Q2/2022 maanmittausinsinööri Taija Airikka, tontti-insinööri Katri Ervasti
Kadun paikkausmassat Infran ylläpito II-III Q1-Q2/2022 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Löytöeläinpalvelut Ympäristöpalvelut I-II Q3/2022 ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala
Integraatioalustapalvelut Talousyksikkö I Q1/2022 tietohallintopäällikkö Jarmo Günther
Valoteokset / tekniset ratkaisut Aaltoja festivaali Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut I Q1/2022 tapahtumapäällikkö Tiina Salonen
Ortokuvaus ja pistepilvi Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Monikanavakeilaukset Kaupunkisuunnittelu I Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Viistokuvaukset Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022 paikkatietoinsinööri Jani Piirainen
Kiinteistöjen ja rakennusten arvonmääritykset Kaupunkisuunnittelu III Q3/2022 tontti-insinööri Katri Ervasti
Mussalo, maaperän puhdistus rakentamiseen Kaupunkisuunnittelu VI Q3/2022 tontti-insinööri Katri Ervasti
Luontoselvitykset Kaupunkisuunnittelu II Q3/2022
Arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely Tekniset palvelut V Q4/2022 tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen
Hiekoitussepeli Tekniset palvelut V Q2/2022 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Ajoratamerkinnät Tekniset palvelut V Q4/2022 kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski
Tulkkipalvelut Kotkan tulkkikeskus IV-V Q3/2022 vastaava tulkkikeskuskoordinaattori Jussi Serengil
Sähköinen arkistointijärjestelmä Hallinto 2023-2024 vs. hallinto- ja kehittämispäällikkö Saila Piipari-Huovila, asianhallintapäällikkö Jere Markkanen
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus-, säätö-, huolto- ja asennustyöt Tekniset palvelut V Q2/2022 toimitilainsinööri Vesa Minkkinen
Rakennesuunnittelun asiantuntijapalvelut Tekniset palvelut IV Q4/2022 kaupunginarkkitehti Leila Hietala
Karhulan alakoulun rakennusurakat Tekniset palvelut VI Q2/2022 rakennuttajapäällikkö Ville Suni

 

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Katso ohjevideot Hilmaan rekisteröitymisestä ja hakuvahdin tekemisestä Hilman sivuilta.