Hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Talorakennuttamisen uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden tiedot löytyvät myös talorakennuttamisen yksikön työohjelmasta, joka löytyy täältä. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, pyritään kyseisen hankinnan ennakkotieto poistamaan mahdollisimman pikaisesti hankintakalenterista.

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Pienhankintaohje löytyy täältä.

Lisätietoja tulevista kilpailutuksista saa hankintakalenteriin nimetyiltä henkilöiltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kaupungin yhteystietoluettelosta.

 

HANKINNAN KOHDE PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ ARVIOITU ARVO KILPAILUTUSAIKA
(ARVIOITU VUOSINELJÄNNES)
YHTEYSHENKILÖ MUITA TIETOJA
Proomun nosto ja hävitys Kaupunkisuunnittelu III Q3/2023 maankäyttöasiantuntija Mauri Pyysalo
Integraatioalustapalvelut Talousyksikkö I Q2/2023 talousjohtaja Pietu Mänttäri
Varissaaren laiturin korjaus Kaupunkisuunnittelu Q1/2023 kaupungingeodeetti Kirsti Sepponen
Luonto- ja maisemaselvitykset (puitejärjestely) Kaupunkisuunnittelu II Q2/2023 kaavoituspäällikkö Patricia Broas
Rakennushistoriaselvitykset (puitejärjestely) Kaupunkisuunnittelu I Q2/2023 kaavoituspäällikkö Patricia Broas
Arkeologiset selvitykset (puitejärjestely) Kaupunkisuunnittelu I Q2/2023 kaavoituspäällikkö Patricia Broas
Joukkoliikenteen suunnittelu Kaupunkisuunnittelu II Q2/2023 joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen
Sähköenergia Toimitilahallinto Q3-Q4/2023 toimitilapäällikkö Tero Huusko
Merikeskus Vellamon ravintoloitsija Museo Q3/2023 Intendentti Annika Utriainen

Päivitetty 14.8.2023

Vinkkejä tarjoajalle hankintalain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin

 1. Hankintakalenterin lisäksi seuraa aktiivisesti HILMAA tai ota käyttöön HILMAn hakuvahti, jotta näet kiinnostavat tarjouskilpailut hyvissä ajoin. Ota yhteyttä tilaajaan esitelläksesi palveluitasi tai tuotteitasi.
 2. Tutustu kiinnostavaan tarjouspyyntöön heti, jotta ehdit tarvittaessa esittää tarjouspyyntöä koskevat kirjalliset lisätietokysymykset ennen niiden esittämisajan päättymistä.
 3. Lue tarjouspyyntö liitteineen huolellisesti läpi, jotta hahmotat tarjouspyynnön laajuuden ja tarjouksenteon edellyttämän työmäärän. Muista, että tarjouspyyntö on olennaisin osa tulevaa sopimusta.
 4. Ota tarjouskilpailun aikana siihen liittyvissä asioissa yhteyttä hankintayksikköön vain tarjouspyynnössä ohjeistetulla tavalla. Ota yhteyttä aina, jos jokin kohta tarjouspyynnössä on epäselvä ja haluat siihen tarkennusta.
 5. Jos sinulla on teknisiä ongelmia Tarjouspalvelu.fi:n kanssa, ota suoraan yhteyttä kilpailutusjärjestelmän palveluntarjoajan Cloudian tukeen, puh. 020 766 1075.
 6. Aloita tarjouksen valmistelu ajoissa, jotta ehdit jättämään sen ennen hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä.
 7. Noudata tarjouspyynnön sisältöä tarjousta tehdessäsi; huomioi, että tarjous voidaan joutua hylkäämään pienenkin muotovirheen vuoksi. Varmista, että
  – tarjottava tuote ja/tai palvelu täyttää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
  – tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla: vaaditussa yksikössä ja/tai muodossa.
  – mikäli tarjouspyynnössä ei hyväksytä osatarjouksia ja/tai vaihtoehtoisia tarjouksia, näitä ei ole tehty
  – tarjouksen ja tarjouspyynnön välillä ei ole ristiriitaisuuksia
 8. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä muodostaa Tarjouspalvelu.fi:ssä antamiesi tarjoustietojen perusteella tarjousdokumentin, erillistä tarjousasiakirjaa ei tarvitse liittää.
 9. Jos haluat lisätä tarjoukseen ylimääräisiä liitteitä, varmista huolellisesti, ettei niiden sisällössä ole mitään tarjouspyynnön ehtojen kanssa ristiriidassa olevaa.

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset

Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Katso ohjevideot Hilmaan rekisteröitymisestä ja hakuvahdin tekemisestä Hilman sivuilta.