Asiasanat: hankinta

 • Hankintapäivä
  29.09.2022

  Hankintasuunnittelupäivässä tiivistetään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa

  Kotkan kaupunki järjestää tiistaina 11.10. klo 9-15 hankintasuunnittelupäivän, jonka teemana on  laatupisteyttäminen. Kaupungin Tekniset palvelut ja Hankintasuunnittelu ovat käynnistäneet pilottihankkeen,…

 • Hankintatoimi ja -käytännöt

  Kotkan kaupungilla sekä kilpailuttamiseen että ostamiseen on vakiintunut ns. hybridimalli: osa toiminnasta on keskitettyä ja osa toteutetaan hajautetusti palvelualueilla ja…

 • Kuvassa punainen puhelimen luuri
  12.05.2020

  Uusia kauppamahdollisuuksia paikallisille yrityksille

  Osana yrityksille suunnattua koronatukipakettia Kotkan kaupunki on aktiivisesti tunnistanut tulossa olevia hankintojaan ja kertoo niistä avoimesti verkossa. Hankintakalenteria seuraamalla yritykset…

 • Yhteenveto ostoista

  2021 ja 2022 Vuoden 2021 ostolaskut on avattu excel-tiedostona Kuntaliiton julkaiseman Ostolaskujen avaamisohje kunnille ohjeistuksen mukaisesti. Aineiston lähteenä on SAP-kirjanpitojärjestelmän…

 • Kuvassa tietokone, puhelin, muistilehtiö sekä kynä

  Hankintakalenteri

  Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa…

 • Hankinnat

  Julkisten hankintojen keinovalikoima on laaja, kunhan noudatetaan hankintalain pääsääntöä: kaikki julkiset hankinnat on kilpailutettava. Poikkeuksen tähän tekee suorahankinta, joka voidaan…