Hankintasuunnittelupäivässä tiivistetään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa

Julkaistu 29.09.2022

Kotkan kaupunki järjestää tiistaina 11.10. klo 9-15 hankintasuunnittelupäivän, jonka teemana on  laatupisteyttäminen.

Kaupungin Tekniset palvelut ja Hankintasuunnittelu ovat käynnistäneet pilottihankkeen, jonka tavoitteena on löydä yhteistyömalleja siihen, miten paikalliset pienyrittäjät ja pk-yritykset saadaan mukaan aktiivisesti kaupungin hankintoihin ja esimerkiksi kokonaisturvallisuuden yhteistyön kehittämiseen. Suunnittelupäivän työpajat toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin TKI-yksikön kanssa.
Tavoite on, että yhteiskehittämistapahtumasta tulee jokavuotinen.

Laatupisteyttämistä tarvitaan esimerkiksi kroonistuvien säähaittoihin hallinnan kehittämiseen eli varautumiseen tai vaikka paikallisten työllistämispalveluiden toteuttamiseen. Itse hankinta voi koskea esimerkiksi kunnossapitotyötä tai pienhankintaa hankinnan ennakoidun kokonaisarvon ollessa koko sopimuskauden ajalta 60 000 euroa. Hankintojen ja laatupisteytyksen kehittämisellä vastataan kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Muita pisteytysaiheita voivat olla esimerkiksi ympäristötoimet, ympäristösertifiointi ja yhteistyö yhdistysten kanssa. Erilaisia kehittämistarpeita ja pisteytysnäkökulmia sekä niiden vaikutuksia on hyvä pohtia etukäteen yhdessä. Näin ymmärretään valmisteluun ja päätöksentekoon menevä aika ennen, aikana ja kilpailutuksen jälkeen.

Keväällä julkistetussa Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä Kotkan kaupunki nousi Suomen kolmanneksi parhaaksi yrittäjyyskaupungiksi. Kotka oli eniten asemaansa parantanut kaupunki suurten kaupunkien sarjassa. Kuntabarometrissä yrittäjät arvioivat kuntien elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjämyönteisyyttä.

Kyselyn tuloksia arvioidessa kaupunkijohtaja Esa Sirviö toi esille kaupungin tavoitteen kiteyttämällä sen sanoihin ”Haluamme jatkossakin kehittää Kotkasta parempaa kasvuympäristöä yrityksille yhdessä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa”.

Ilmoittautuminen hankintasuunnittelupäivään 7.10. klo 12  mennessä: toimisto@kotkanyrittajat.fi

Tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja: vesa-Jukka.vornanen@kotka.fi