Vapautus viemäriverkostoon tai talousvesijohtoon liittymisestä

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapautusta haetaan lomakkeella, josta käy ilmi mm., millä perusteella ja mihin saakka vapautusta haetaan. Mukaan tulee liittää myös selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Talousvesijohtoon liittymisestä vapautusta haetaan samalla tavoin kuin jätevesiviemäriin liittymisestä.

Jätevesiviemäriin liittäminen on asukkaille aina vaivattomin tapa huolehtia kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä.

Paikalliselta vesihuoltolaitokselta tai vesisosuuskunnalta voi tiedustella, onko alueella mahdollista liittyä jätevesiviemäriin.

Vesihuoltolaitoksilta saa myös tietoa talousvesijohtoverkostosta.

Hakemuslomakkeet

 

1) Hakemus_kiinteiston_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (pdf)
     Hakemus_kiinteistön_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (rtf)

2) Selvitys_Kiinteiston_jatevesijarjestelmasta (rtf)