Wilma

Wilma – Koulun ja kodin välisen viestinnän väline

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Kotkan peruskouluissa ja lukioissa käytetään kodin ja koulun välisessä viestinnässä Wilmaa.

Wilmassa voivat oppilas ja huoltaja tarkastella oppilaan lukujärjestystä, lukea koulun tiedotteita, viestiä opettajien kanssa sekä seurata tuntimerkintöjä, poissaoloja ja arviointeja.

Salasanan tulee olla vahva

Wilma sisältää arkaluonteisia tietoja ja on äärimmäisen tärkeää, ettei kukaan pysty arvaamalla saamaan selville toisen käyttäjän salasanaa.

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkiä. Sen tulee sisältää vähintään kolmea seuraavista: isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita, erikoismerkkejä. Älä käytä salasanassa å, ä, ja ö kirjaimia.

Ota käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen

Kotkan opetustoimi suosittelee että huoltajat ottavat käyttöön wilmaan kirjautumisessa tietoturvaa lisäävän monivaiheisen tunnistautumisen.

Wilma-oppilashallintojärjestelmän käytön rajaaminen mainostamistarkoituksessa

Kotkan opetustoimi saa usein eri toimijoilta ja yhteistyötahoilta pyyntöjä välittää mainoksia ja muita tiedotteita Wilma -oppilastietojärjestelmän kautta oppilaille ja huoltajille. Se ei vastaa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tarkoitetun järjestelmän käyttötarkoitusta. Tästä syystä on tärkeä linjata, että Wilman käyttöä rajoitetaan mainostamistarkoituksessa.

Kotkan kaupungin viestintästrategia ohjaa opetustoimen toimintaa. Sen mukaan yhteistyötahoja, tapahtumajärjestäjiä ja mainostajia ohjataan viemään tapahtumat Kymenlaakson yhteiseen tapahtumakalenteriin Kymenlaaksonyt.fi-verkkosivustolle, josta ne siirtyvät automaattisesti Kotkan kaupungin sivujen Kotka.fi etusivulle. Molemmat sivustot tavoittavat laajasti kuntalaisia. Vastuu tapahtuman ilmoittamisesta, ilmoituksen oikeellisuudesta ja markkinoinnista on tapahtuman järjestäjällä.

Kotkan kaupungin viestintä koostaa torstaisin somekanaviin #tapahtumatorstai-päivitykset. Tapahtumia nostetaan esiin mahdollisuuksien mukaan myös pitkin viikkoa. Kaupungin tytäryhtiöiden järjestämistä tapahtumista tai muista suurta yleisöä koskettavista tapahtumista voidaan viestiä lisäksi Kotka.fi:n ajankohtaisissa uutisissa.

Opetustoimenjohtajan päätöksellä (VIPS §930/24.3.2023-pdf) on linjattu että mainostamisessa noudatetaan Kotkan kaupungin viestintästrategiaa. Wilmaa ei käytetä mainostamiseen.