Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, jonka suuruus määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun varhaiskasvatusajan (h/kk) mukaan.

Enimmäismaksu

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa maksu on nuorimman lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40 % nuoremman maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman maksusta.

Maksun määräytyminen

Maksu määräytyy siten, että tulorajan ylittävästä kuukausitulosta lasketaan prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksuista

  • Kotka on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa. Tämän yli menevältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
  • Esiopetus on perheille maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
  • Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on käytössä kiinteä kausimaksu.
  • Asiakasmaksuihin voi hakea alennusta tai vapautusta erillisellä maksunalennuskaavakkeella

FI

EN

RU

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksujen puhelinneuvonnasta saat tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Aukioloajat

Maanantai: 09:00 - 12:00

Maanantai: 13:00 - 15:00

Tiistai: 09:00 - 12:00

Torstai: 13:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Asiakasmaksut +358 52347850

Tuki