Kadut ja yleiset alueet

Katuverkostot

Kotkan kaupunki huolehtii katuverkostonsa eli asemakaavoitettujen alueiden liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä katualueiden johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisesta. Kuntien velvollisuudet kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää.

Liikenneturvallisuus on liikenneympäristön suunnittelussa avainasemassa. Hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet luovat viihtyisää elinympäristöä. Muu yleinen alue, esimerkiksi puisto, on kunnan rakennettava tai kunnostettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää.

Yksityistiet ja maantiet

Yksityistiet ovat yksityisten maanomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset tiet, joille on perustettu tiekunta. Yksityistierekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Suomen tieverkko käsittää kuntien katuverkostojen ja yksityisteiden lisäksi maantiet. Väylä huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.