Ympäristöilmoitus / meluilmoitus

Tee ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen.

Toimi näin

Tee meluilmoitus ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin voit lähettää ilmoituslomakkeen joko postitse tai sähköpostilla Kotkan ympäristökeskukseen.

Voit noutaa paperilomakkeen Kotkan kaupungin ympäristökeskuksesta tai rakennusvalvontatoimistolta tai poliisilaitokselta. Löydät lomakkeen tämän sivuston linkit -osiosta tai ympäristöhallinnon kotisivuilta.

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat