Meluilmoitus

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, meluilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Valtion ympäristöhallinto on laatinut ilmoituslomakkeen. Meluilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Ilmoituslomake Ympäristö.fi sivustolla

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä:

Sähköposti

ymparistokeskus@kotka.fi