Kasvun ja oppimisen tuen henkilöstö

Esiopetusyksiköissä työskentelee päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä päiväkotiavustajia. Lisäksi yksiköissä työskentelevät veo, kuraattori, S2-opettaja. Esiopetusvuoden aikana yksiköissä toimii myös määräaikaisia kehittämiskoordinaattoreita.

Veo (varhaiskasvatuksen erityisopettaja)

Veo tekee tiivistä yhteistyötä oman alueensa esiopetuksen henkilöstön sekä lasten huoltajien kanssa. Hän arvioi lasten tuen tarpeita ja suunnittelee toimintaa yhdessä yksikön henkilöstön kanssa.  Veo toteuttaa tuen tarpeita vastaavaa toimintaa pienryhmissä tai yksittäisten lasten kanssa sekä varmistaa tuen toteutumisen lapsiryhmissä. Hän arvioi henkilöstön kanssa tuen vaikuttavuutta säännöllisesti. Esiopetusvuoden aikana veo osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten tarpeiden mukaisesti.

Kuraattori esiopetuksessa

Kuraattoripalvelu on osa oppilashuoltoa. Kuraattori työskentelee yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön kanssa. Työ painottuu lapsen ja perheen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sen lisäämiseen. Hän ohjaa ja auttaa yksittäisten lasten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Hän auttaa myös lapsiryhmän sosiaalisissa pulmatilanteissa ja ehkäisee ongelmia yhteistyössä huoltajien ja henkilöstön kanssa. Hän tukee ja vahvistaa vanhemmuutta keskustellen, ohjaten ja antaen tietoa muista palveluista. Hän on tarvittaessa tukena perheen muutos- ja kriisitilanteissa. Tarvittaessa kuraattori tekee monialaista yhteistyötä esiopetusvuoden aikana.

S2-opettaja (varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja)

S2-opettaja ohjaa ja tukee esiopetuksen henkilöstöä sekä lasten huoltajia kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee lapsiryhmissä sekä yksittäisten lasten kanssa. Hän ohjaa kasvattajia S2-opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa vahvistaen kieli- ja kulttuuritietoista osaamista yksiköissä. Tarvittaessa S2-opettaja tekee monialaista yhteistyötä esiopetusvuoden aikana.