Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen laskutusosoitteet ja myyntilaskut

Vastaanotamme ensisijaisesti verkkolaskuja. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta verkkolaskuportaalia. Laskun vastaanottajan osoitetietona käytetään alla olevia paperilaskujen toimitusosoitteita. Laskut tulee osoittaa Kotkan kaupungille ja laskulla tulee näkyä tilaava yksikkö ja tilaajan nimi. Viitteenä tulee olla kustannuspaikka, mille lasku kohdennetaan, mahdollisen automaattitiliöinnin hyödyntämisen sekä laskun reititystä varten. Tilaajan tulee ilmoittaa edellä mainitut tiedot laskuttajalle. Vaillinaisin tiedoin varustetut laskut palautetaan takaisin laskun lähettäjälle.

Laskutusosoitteet

Kotkan kaupunki
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus
003701602257100

Verkkolaskuoperaattori
CGI Oy

Operaattorin välittäjätunnus
003703575029

Kymenlaakson pelastuslaitos
Verkkolaskuosoite
003701602257300

Verkkolaskuoperaattori
CGI Oy

Operaattorin välittäjätunnus
003703575029

Verkkolaskuportaali

Maksuton verkkolaskuportaali mahdollistaa verkkolaskujen lähetyksen Kotkan kaupungille silloin, kun toimittajan ei ole mahdollista lähettää verkkolaskua omasta laskutusjärjestelmästä.

Rekisteröityäksenne verkkolaskuportaaliin, ottakaa yhteyttä Sarastian asiakaspalveluun.
Verkkolaskuportaalin käyttäjätunnukset ja käyttötuki
Verkkolaskuportaalin käyttöohjeet

Linkki verkkolaskuportaaliin: https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Paperilaskujen toimitusosoitteet

Paperilaskujen lähettämistä tulee välttää!
Paperilaskut voi lähettää verkkolaskuina käyttämällä maksutonta verkkolaskuportaalia.

Kotkan kaupunki / tilaava yksikkö
003701602257100
PL 299
02066 DOCUSCAN

Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitos
003701602257300
PL 299
02066 DOCUSCAN

Paperilaskuissa laskutusosoitteen tulee käydä ilmi myös itse laskulta eikä pelkästään kirjekuoresta.
Mikäli laskutusosoite löytyy vain kirjekuoresta, lasku palautuu toimittajalle.

Rakentamispalveluiden ALV

Kotkan kaupunki on rakentamispalveluiden ostajana käännetyn arvonlisäveromenettelyn piirissä, ALV 8c §.
Kiinteistöön kohdistuva rakentamispalvelu laskutetaan Kotkan kaupungilta ilman arvonlisäveroa.
Laskulle tulee yleisten laskumerkintöjen lisäksi merkitä:

  • kaupungin Y-tunnus 0160225-7
  • maininta , että ostaja on ostosta verovelvollinen
  • verovelvollisuuden peruste, esim. viittaus ALV 8 c §:ään

YEL-todistus ja yrittäjän eläkevakuutus

YEL-/MYEL-todistukset voi toimittaa sähköisesti Sarastiaan.

Kaupungin ostaessa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö) kaupungin tulee selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-/MYEL-todistus). Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kaupungin maksaa laskutetusta palvelusta KuEL-eläkemaksua. Tällöin yrittäjän lähettämä lasku maksetaan palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Eläkkeellä olevan yrittäjän tulee toimittaa todistus eläkkeellä olostaan. Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu KuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun, näin ollen kaupunki on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

Yel-/Myel-todistus tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.