Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kuntalain 39 § mukaan kaupunginhallitus

 • vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta
 • vastaa valtuuston päätösten valmistelusta täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana
 • vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
 • huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Lisäksi Hallintosäännössä todetaan kaupunginhallituksen tehtäviksi huolehtia kokonaisuutena

 • kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunki-
  strategian sekä muiden tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti sekä
 • johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Kaupunginhallituksen alaisena toimii omistajaohjausjaosto.


Kaupunginhallituksen ja omistajaohjausjaoston kokoonpano

Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Omistajaohjausjaostoon kuuluu kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee omistajaohjausjaoston jäsenille varajäsenet kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä. Omistajaohjausjaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginhallitus valitsee jäseniksi valituista yhden tai useamman varapuheenjohtajan sekä päättää jaoston toimikauden.