Hyvinvointi­lautakunnan yksilöjaosto

Hyvinvointilautakunnassa on yksilöjaosto, jonka tehtävänä on

  1. tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole delegoinut jaoston päätösvaltaa viranhaltijalle;
  2. ratkaista asiat, joissa asiakas on hakenut oikaisua viranhaltijan tekemään asiakas-maksua koskevaan päätökseen;
  3. antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevassa asiassa, mikäli asian on katsottava vaativan toimielimen lausunnon;
  4. suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

 

Puheenjohtaja Varajäsen
Jukka Vilkki Jaani Tiilikka
Varapuheenjohtaja
Lauri Eerola Matti Metsola
Jäsenet
Kirsi Rasanen Tesma-Liisa Nieminen
Noora Järvikangas Minna Ahokas
Arttu-Petteri Klami Tero Flink