Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset

Avustuksen tarkoitus on tukea nuorisoyhdistysten perusnuorisotyötä. Toiminta-avustusta kuluvalle vuodelle haetaan 31.3.2023 klo 15 mennessä sähköisen hakujärjestelmän kautta. Toiminta-avustuksesta päättää hyvinvointilautakunta.

Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema, hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset.

Hakemusta arvioitaessa arvostetaan myös, miten toiminnassa toteutuu Kotkan kaupungin strategian suuntaviivat ja tavoitteet sekä onko huomioitu erilaisten strategiaa tarkentavien ohjelmien sisältöä. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 75 % yhdistyksen viimeisen tilipäätöksen toimintakuluista. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi tilinpäätöstiedot edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle vuodelle. Tilinpäätöksestä pitää näkyä edellisen avustuksen käyttötarkoitus, tarvittaessa erillistä lomaketta käyttäen.