Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset

Avustuksen tarkoitus on tukea nuorisoyhdistysten perusnuorisotyötä. Toiminta-avustusta kuluvalle vuodelle haetaan 31.3.2024 klo 15 mennessä sähköisen hakujärjestelmän kautta. Toiminta-avustuksesta päättää hyvinvointilautakunta.

Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema, hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset.

Hakemusta arvioitaessa arvostetaan myös, miten toiminnassa toteutuu Kotkan kaupungin strategian suuntaviivat ja tavoitteet sekä onko huomioitu erilaisten strategiaa tarkentavien ohjelmien sisältöä. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 75 % yhdistyksen viimeisen tilipäätöksen toimintakuluista. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi tilinpäätöstiedot edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle vuodelle. Tilinpäätöksestä pitää näkyä edellisen avustuksen käyttötarkoitus, tarvittaessa erillistä lomaketta käyttäen.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE