Palvelutakuu

Palvelutakuu on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen sopimus, jolla mahdollistetaan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävälle lapselle oikeus palata samaan päiväkotiin.Palvelutakuu ei muuta palvelusopimukseen jo kirjattua palvelun laajuutta. Perhepäivähoidossa vastaava takuu on ehdollinen, jolloin takuu mahdollistaa paikan perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitaja ei ole välttämättä sama kuin aiemmin.

Palvelutakuun voi solmia

  • kirjallisesti 2 viikkoa ennen sopimusajan alkamista.
  • lapsen varhaiskasvatussijoituksen kestettyä vähintään 4 kuukautta.
  • kun suunniteltu poissaolo kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
  • enintään 2 vuoden ajaksi.

Palvelutakuun voi solmia erillisenä kesäajan palvelutakuusopimuksena, mikäli poissaolo kestää koulujen kesäloman tai 1.6.–31.8. välisen ajan. Kesäaikaa koskeva palvelutakuusopimus on tehtävä viimeistään 30.4.

Palvelutakuu raukeaa, jos perhe muuttaa lapsen poissaoloaikaa sopimuksessa mainittua aikaa lyhyemmäksi. Sopimuksen purkaminen voi vaikuttaa asiakasmaksuun. Varhaiskasvatuspaikka tarjotaan uuden hakemuksen perusteella subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Palvelutakuun aikana on mahdollista saada lakisääteistä kotihoidontukea myöntämisehtojen mukaisesti.

Palvelutakuusopimus tehdään lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa.