Maksut

Tonttia varatessa ja rakentamista valmistellessa tontin vuokraajan tai omistajan tulee suorittaa maksuja erilaisista Kotkan kaupungille suoritettavista maksuista. Ulkopuolisille suoritettavia liittymismaksuja ei tässä listassa ole, ja ne määräytyvät eri tahojen kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Varausmaksu

Tonttien varausmaksu on 150 €. Varausmaksu maksetaan heti varauspäätöksen jälkeen, ja se hyvitetään tontin ensimmäisen vuokran maksussa tai kauppahinnassa.

Tontin lohkomismaksu

Tontin vuokraajalta tai ostajalta peritään tontin lohkomismaksu, joka määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Tällä hetkellä maksu on 995 €/tontti, kun tontin pinta-ala on alle 1500 m², ja 1220 €/tontti, kun pinta-ala on 1500–5000 m². Lohkomismaksu maksetaan vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Lue lisää lohkomismaksusta

Maastoonmerkintä- ja sijaintikatselmusmaksu

Kiinteistön paikan maastoonmerkintä- ja sijaintikatselmusmaksu peritään rakennusluvan yhteydessä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.