Kaksikielinen opetus englannin ja suomen kielillä

Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä opiskelee kaksikielisen (englanti-suomi) perusopetuksen ryhmiä. Lukuvuonna 2019 – 2020 kaksikielistä opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1., 2. ja 3. Kotkansaaren koulussa. Lukuvuonna 2020-2021 alkaa uusi kaksikielisen opetuksen ryhmä, mikäli minimikoko (18) täyttyy.

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille. Oppilaaksi voi hakea myös muista kunnista. Oppilaan huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan oppimisvalmiutta mittaavilla testillä. Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän oppimisvalmiuksia, ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua.

Lisätietoja antaa Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikainen, puhelimitse 0400 420 982 tai sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi.

The English Line education program

The City of Kotka continues the English Line program during school year 2020-2021, if enough pupils sign up for the first grade (minimum of 18 students). New groups have started since 2017-2018 and Kotkansaari school has now (2019-2020) groups from 1st to 3rd class.

The English Line program is primarily for local pupils from Kotka. Pupils from other municipalities can also be accepted. The pupil’s guardians are responsible for school transportation.

The program is open to pupils interested in studying in Finnish and English however these language skills are not required from applicants. The language abilities and maturity of the children will be evaluated with a learning readiness test. Native English speaker’s applications are concidered seperately/ tested during an interview. A bilingual program requires extra effort from the child and if he or she has difficulties in learning, reading or writing, this should be considered before applying to the program. The English education program will be based on the Finnish primary school curriculum but it will be bilingual. This means, that the subjects and lesson hours will follow the same curriculum as the other primary schools in Kotka.

More information from Anu Tiilikainen, tel. 0400 420 982 or by e-mail anu.tiilikainen@kotka.fi.