Kaksikielinen opetus englannin ja suomen kielillä

Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä opiskelee kaksikielisen (englanti-suomi) perusopetuksen ryhmiä. Lukuvuonna 2021 – 2022 kaksikielistä opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1., 2. , 3. , 4. ja 5. Kotkansaaren koulussa. Lukuvuonna 2022-2023 alkaa uusi kaksikielisen opetuksen ryhmä, mikäli minimikoko (18) täyttyy.

Kaksikielisen opetuksen hakulomake palautetaan 16.2.2022 mennessä

  • sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi tai
  • postitse osoitteeseen Kotkansaaren koulu, Haukkavuoren toimipiste, Opintie 2, 48100 Kotka.

Hakulomake postitetaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana koulutulokkaille ja on saatavilla myös tältä nettisivulta.

Kaikki kaksikieliseen opetukseen hakevat osallistuvat testiin, johon ei tule erillistä kutsua. Testi pidetään Haukkavuoren koululla (Opintie 2, 48100 Kotka) 21.2.2022 klo 9-11.

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille. Oppilaan huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan oppimisvalmiutta mittaavilla testillä. Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän oppimisvalmiuksia, ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua. Kohdekieltä (EN) äidinkielenä puhuvat hakijat valitaan erillisen haastattelun perusteella.

Kaksikielinen opetus toteutetaan suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä (englanti-suomi) opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattavat samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla.

Lisätietoja antaa Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikainen, puhelimitse 0400 420 982 tai sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi.

The English Line education program

English line education program is bilingual program where Finnish and English both are used as language of introduction. The English education program is based on the Finnish primary school curriculum but it will be bilingual. This means, that the subjects and lesson hours will follow the same curriculum as the other primary schools in Kotka. The program is open to pupils interested in studying in Finnish and English however these language skills are not required from applicants.

New groups have started since 2017-2018 and Kotkansaari school has now (2021-2022) groups from 1st to 5th class. The English Line program is primarily for local pupils from Kotka. The pupil’s guardians are responsible for school transportation.

Future first graders apply to English line when they are enrolling in for school. All children who apply to English line take part to learning readiness test. There will not be separate invitation for the test. A bilingual program requires extra effort from the child and if he or she has difficulties in learning, reading or writing, this should be considered before applying to the program.

Native English speaker’s applications are concidered seperately/ tested during an interview, please contact principal Anu Tiilikainen.

If you are interested in the program and would like your child to apply, please send an application by February 16th 2022 by e-mail: anu.tiilikainen@kotka.fi or by mail: Kotkansaaren koulu, Haukkavuoren toimipiste, Opintie 2, 48100 Kotka. Application forms in English can be found on this page.

The English Line program is primarily for local pupils from Kotka.  The pupil’s guardians are responsible for school transportation.

More information from Anu Tiilikainen, tel. 0400 420 982 or by e-mail anu.tiilikainen@kotka.fi.